Kultur|”People who Roam”

januari 30, 2019 0

Författare till dikten heter Shane Mcneil, han är från the state of Maryland in the United States och tillhör de romani folks som bor där. […]