Demokrati

10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor för demokratiprojekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning “Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”. Vi har valt ut projekt […]

nyheter

Rättegång mot nazister i hovrätten

Den 2 november inleddes rättegången i Hovrätten för Västra Sverige mot 15 personer från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). De står åtalade för att ha gjort sig skyldiga till bland annat hets mot folkgrupp i samband med en demonstration i Göteborg […]

nyheter

Lunchvisningar på Sundsvalls museum: Non Grata

Åke Ericson är en rikskänd fotograf som rest runt hela världen och skildrat olika människor i utsatta områden. I fotoprojektet Non Grata har han rest i tio länder under ca 8 års tid. I Non […]

nyheter

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:27 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning. Remissinstanser: Remissinstanser för Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning […]

Demokrati

Barns och ungas utsatthet för rasism ska kartläggas

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen ger nu Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism. Barnombudsmannen ska inhämta erfarenheter från barn […]

Språket

Randiga sagor finns på de nationella minoritetsspråken

Randiga sagor är lekfulla, tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och uppåt. Berättelserna är framtagna till barn som har en koppling till något av de fem nationella minoritetsspråken, men sagorna går lika bra att lyssna till för alla. I Randiga sagor får man träffa Nalle […]

Språket

Språkseminarium “Romani i fokus 2020” via zoom

Språkseminarium har som mål och syfte att främja olika romska varieteter. I år är temat: TACK. Nedan hittar du länkar och nummer för att delta. Vi kommer uppmärksamma och tacka olika individer och organisationer som […]