Magasin DIKKO lämnar över allt ansvar för projektet antiZ.fm till Thehara Media.

Allt helt enligt överenskommelse med Magasin DIKKO, Tehara Media och Kulturrådets representant Bella Lawson.

Orsaken till överlämnandet av projekt anitZ.fm till Tehara Media (som är medsökande i projektet) är att Kulturrådet har ändrat sin policy angående jäv efter det att ansökan och beslutet att bevilja bidraget gjordes. Och då Britt-Inger Hedström Lundqvist är ansvarig utgivare av Magasin DIKKO och samtidigt sitter med i referensgruppen för Nationella minoriteter på Kulturrådet blir hon och Magasin DIKKO därmed, enligt de nya reglerna, jävig, trots att det togs in fristående bedömare av projektet.

Detta innebär att Tehara Media nu är ensamt ansvarig för projektets alla delar som rör antiZ.fm till exempel produktion, beslut, ekonomi och kommande redovisningar. Magasin DIKKO kommer i och med överlämnandet inte längre befinna sig i någon ansvarsposition i projekt antiZ.fm. och önskar Tehara Media lycka till med det fortsatta projektet.

Beslutet PDF


December 2020 beviljades projektet antiZ.fm 120 000 kronor i projektmedel av Kulturrådet


Ansvarig utgivare/Chefredaktör:
Paul Dandos
paul.dandos@antiz.fm


Ansvariga, Medfinansiärer och Samarbetspartners

Att vara en oberoende radio kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 märk med antiZ eller bg: 5534-0046 märk med antiZ

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i antiZ.fm?
Kontakta paul.dandos@antiz.fm