Blänkare

Minnesceremoni för Förintelsens offer

Minnesceremoni för Förintelsens offer Eric Ericson-hallen, Stockholm 27 januari 2022 kl. 16.45-18.00 På Förintelsens minnesdag arrangerar Forum för levande historia en ceremoni med tal, musik och vittnesmål från överlevande och deras anhöriga där vi hoppas […]

Blänkare

Bli en Samefolket-räddare!

Samefolket behöver din hjälp. Vi missade deadline för verksamhetsbidraget från Sametingets kulturnämnd för 2022. Det beror på den mänskliga faktorn. Vi hörde av oss 12 dagar för sent, och avvisades. Misstaget kostade oss 70 procent […]

Kultur

Digitalt material om Rosa Taikon

Under hösten har Hälsinglands museum, UR och SVTs minoritetsspråksredaktion samverkat kring digitala föredrag om silversmeden och människorättsaktivisten Rosa Taikon. Programmen utgår ifrån museets nya basutställning Rosa Taikon – konsten och kampen, och har gjorts på svenska […]

nyheter

Sverige får ordförandeskapet i IHRA

Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades […]