”Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda” går att förbeställa nu

Bryt Mönstret – En antirasistisk verktygslåda ger dig som lärare/ledare praktiska verktyg för att kunna jobba förebyggande och mot rasism. Materialet går att använda i grundskolans senare år och gymnasieskolan och därför finns många exempel i boken från skolvärlden. Men boken går lika bra att användas utanför skolmiljön, i studieförbund, föreningar eller på arbetsplatser. Mirjam Haj Younes ville skapa en bok med redskap där ledaren inte behöver ha mycket förkunskaper om rasism för att ta sig an det kontroversiella ämnet utan där ledaren lär sig tillsammans med eleverna/deltagarna.

Källa: forlagdikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Boksläppet arrangeras av projektet Motståndskraft mot rasism i nordöstra Göteborg den 1 juli 17.00 på Högaffelsgatan 12 i Angered.

Det kommer finnas en begränsad upplaga av böcker att köpa. Bryt mönstret. En antirasistisk verktygslåda görs utan med ett ekonomiskt intresse. Därför kommer förlag DIKKO kort efter boksläppet lägga upp boken som en gratis PDF-bok i ett A4 format för att underlätta utskrift av boken. Förlaget och författaren Mirjam Haj Younes hoppas på det sättet kunna bidra till att öka kunskapen om antirasism.

Nr 7. Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda kostar 175 kronor (inklusive frakt) Formatet på boken är 170×240 mm.

Betala via swish 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Skriv in numret på boken/böckerna på inbetalningen och skicka sedan ett mail till forlag@dikko.nu med ditt namn och din adress samt de titlar du betalat för.

Om du betalar från ett annat land så är vår IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395 och
BIC: NDEASESS

Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda ger läsaren kunskap om vad rasism är, olika former av rasism och verktygen för att motverka rasism.

Bryt Mönstret – En antirasistisk verktygslåda innehåller en handledning, faktatexter med tillhörande workshops och berättelser. Samtliga kapitel i boken har workshops med ett gemensamt nivåupplägg. Det innebär att varje kapitel har tre olika workshops, en som är mild, en som är medium och en som är stark.

Bokens olika delar:

Handledningen – I början av boken finns en handledning som innehåller bland annat styrdokument och spelregler. Syftet med handledningen är att rusta dig som lärare/ledare för att hålla och leda workshops, lektioner eller studiecirklar om rasism.

Identifiera – Består av flera kapitel där läsaren lär sig om normer, rasismens historia och dess olika uttryck. Man lär sig identifiera antisvart rasism, antisemitism, antimuslimsk, antiromsk rasism, antisamisk rasism och antiasiatisk rasism. Dessa kapitel innehåller även verkliga berättelser som väcker intresset hos läsaren. Genom att först identifiera rasism kan vi bäst analysera och agera mot den.

Analysera – Ett kapitel om minoritetsstress och hudfärgens roll i samhället. Syftet är att analysera konsekvenserna av rasism på individ- och samhällsnivå. Genom att se effekterna av rasism kan vi mer precist agera mot dem.

Agera – Ett kapitel om civilkurage och ingripanden. Syftet är att lära sig att agera mot rasism i skarpt läge, på individnivå, men också använda andra demokratiska verktyg för att försvara alla människors lika värde och rättigheter på samhällsnivå.

Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda är ett lättillgängligt material och en viktig del i arbetet mot rasism. I boken finns verkliga berättelser som skapar ett underlag för reflektion. Med hjälp av berättelserna kan läsaren känna igen situationer eller leva sig in i andra människors upplevelser. Upplägget och den tydliga strukturen tillsammans med det sakliga språket hjälper läsaren att ta sig an komplexa ämnen och få verktygen att ta sig vidare. I varje kapitel finns workshops som gör att man tillsammans kan jobba med förståelsen och samtidigt befästa kunskaper. I varje kapitel lyfts även en person som genom sin aktivism eller arbete verkat för att motverka rasism.

Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda riktar sig i första hand till ungdomar, diskussionsgrupper, studieförbund men kan även användas av föreningar, i studiecirklar och skolor som vill diskutera rasism i klassrummet eller med personal. Publikationens syfte är att synliggöra och medvetandegöra rasism i Sverige och den diskriminering som finns.

Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda görs inte med ett ekonomiskt intresse och kosta en symbolisk summa, den kommer även läggas upp som en gratis PDF på förlagets webbplats kort efter det att den fysiska boken har släppts.

Kulturrådet och Olof Palmes minnesfond har beviljat medel till boken.
Boken tas fram i ett samarbete mellan författaren Mirjam Haj Younes, förlag DIKKO och studieförbundet Sensus.

Förlag DIKKO forlagdikko.nu
© Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Johanna Olsson & Linda Lundqvist
Förlag DIKKO 2024
FÖRFATTARE Mirjam Haj Younes
ILLUSTRATÖR O Cisternas
LAYOUT Gilma Sobrino Rada
ISBN 978-91-527-8829-5

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS