Förlag DIKKO är en liten del av Magasin DIKKOs verksamhet där vi vill uppmuntra till skrivande. Förlaget kommer hjälpa personer som vill ge ut litteratur som annars kanske inte nått läsarens ögon.

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Första boken i förlagets regi beräknas komma ut till hösten/vintern 2021.