Dinglarens väg – Vorsnos drom innehåller texter av personer som definierar sig som resande. Dinglarens väg – Metodboken handlar om den metod som användes när Dinglarens väg gjordes. Även denna bok innehåll berättelser av resande

”Dinglarens väg – Vorsnos drom”, är skapad av ideella krafter och några personer har anknytning till föreningen RUNG. Boken gjordes som ett demokratiskt projekt och medbestämmandet var en viktig del.

Initiativet till boken var Britt-Inger Hedström Lundqvist och Ann Hellman, det var också de som samlade in allt material tillsammans med Linda Lundqvist.”Dinglarens väg – Metodbok” beskriver den metod som användes när Dinglarens väg skrevs.

Metodboken är ett samarbete mellan Britt-Inger Hedström Lundqvist, Ann Hellman, Linda Lundqvist och Johanna Olsson tillsammans med alla resande som skriver om sig själva eller sin historia. Dinglarens väg – Metodbok kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG och magasin DIKKO. 

Dinglarens väg – Vorsnos drom och Metodbok