Jennie Jakobsson Den ofrivillige aktivisten

Jennie Jacobsson strax innan sändning i TV 4 Foto: Linda Lundqvist

Jennie Jakobsson har jobbat inom barnomsorg och skola i många år. Hon har utbildat sig till socialpedagog och är ensamstående mamma till 4 barn med NPF-diagnoser som nu är i tonåren. Har lång erfarenhet av samarbete med kvinnojourer, socialtjänsten, BUP, vården, skola, mm och har en förmåga att se saker med humor och bjuder på sig själv. Hon föreläser vad som ledde till hennes 11- åriga barns självmord, en förälders frustration och samhällets svek.

Jennie blev året Västerbottning.

Det är märklig känsla att mina val det här året efter Brynas död har påverkat så många! Fast någonstans vet jag ju hur många som kämpar. Det är ett svårt ämne och det har märkts väldigt tydligt. Vi som vuxna vill gärna tro att om vi inte pratar om det så finns det inte! Samtidigt har vi många unga som tror att de är ensamma om att må dåligt! Vi vuxna måste göra bättre!!

Jennie har också varit gäst i TV4 morgonsoffan där hon pratade om sin 11-åriging som tog sitt liv. Och att de ”ville ha hjälp”. Jennie använder sina livserfarenheter, sina utbildningar och den kunskapsbank som hon byggt upp under årens lopp för att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa andra.

Jennie går att boka till:

 • Föreläsningar till allmänheten
 • Föreläsningar till personal som arbetar med barn och ungdomar
 • Workshop
 • Paneldebatter

Jennie föreläser om:

 • Sin erfarenhet av att ha ett barn som tagit livet av sig.
  Hur ser samhällets insatser ut?
 • Psykisk ohälsa bland barn, vilka signaler ska man uppmärksamma.
  Vad behöver vi göra för att hjälpa barnen
 • Att vara förälder till barn med NPF-diagnoser
  Du är inte ensam

Kontakt: Britt-Inger Hedström Lundqvist
Mail: britt-inger@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61

Om inte annat överenskommits utgår vi från författarförbundets arvoden plus reseersättning och eventuella övernattningar.