Linda Lundqvist har under flera år föreläst om bemötande, “arga barn” och NPF utifrån egen och arbetsrelaterad erfarenhet. Hon är återkommande anlitad av Umeå universitet för att föreläsa i ämnet och har arbetat med människor i utanförskap större delen av sitt arbetsliv.

  • Att arbeta med ungdomar på institution
  • NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ur flera perspektiv
  • Ett annorlunda sätt att tänka, agera och reagera
  • Arga barn, lågaffektivt bemötande
  • Magasin DIKKO, från gatutidning till nätmagasin

Läs hennes artikel om NeuroTypiska Personer (förkortat NT, eller NTP) och “Dålig attityd kan faktiskt vara rimlig attityd” om  suicid och psykisk ohälsa bland unga autister med hög begåvning.

Lyssna på Lindas sommarprat om ilska.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Kontaktuppgifter:
linda@dikko.nu
Telefon: 076 844 51 61