Förlag DIKKO är en del av Magasin DIKKOs verksamhet där vi vill uppmuntra till skrivande. Förlaget kommer hjälpa personer som vill ge ut litteratur som annars kanske inte nått läsarens ögon.

Här hittar ni förlag DIKKOs hemsida

Förlaget kommer ägna sig åt att trycka böcker som inte når de stora förlagen. Inriktningen handlar om alla minoriteter, med ett litet fokus på minoriteten romer.

  • Vi är till för de författare som kanske inte har en chans att få sina böcker tryckta av de större förlagen.
  • Vi vill se en mångfald bland de litterära verken som vi kommer trycka

Alla böcker som ges ut via förlag DIKKO kommer utformas och ges ut i ett samarbete mellan författaren och förlaget.

I redaktionen för förlaget finns Britt-Inger H Lundqvist, Linda Lundqvist och Johanna Olsson.

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu