Förlag DIKKO är en liten del av Magasin DIKKOs verksamhet där vi vill uppmuntra till skrivande. Förlaget kommer hjälpa personer som vill ge ut litteratur som annars kanske inte nått läsarens ögon.

Förlaget kommer ägna sig åt att trycka böcker som inte når de stora förlagen. Inriktningen handlar om alla minoriteter, med ett litet fokus på minoriteten romer.

  • Vi är till för de författare som kanske inte har en chans att få sina böcker tryckta av de större förlagen.
  • Vi vill se en mångfald bland de litterära verken som vi kommer trycka

Alla böcker som ges ut via förlag DIKKO kommer utformas och ges ut i ett samarbete mellan författaren och förlaget.

I redaktionen för förlaget finns Britt-Inger H Lundqvist, Linda Lundqvist och Johanna Olsson.

Förlag DIKKO och magasin DIKKO integrerar ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan och det genomsyrar vårt arbetssätt på DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen och förlaget att ha fokus på alla minoriteter. Vi inkluderar personer med funktionsvariationer som en naturlig del i vår redaktion och förlag. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet och mot diskriminering och lyfter frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker få ett en bredd bland våra titlar och försöker få en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass både i tidningen och förlag.

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida

Redaktionen förlag DIKKO
forlag@dikko.nu