För hundra år sedan öppnade Statens institut för rasbiologi i Uppsala och påbörjade sin människoförnedrande verksamhet.

7 april, klockan 15.00-16.00

Verksamheten upphörde på 1950-talet, men kränkningarna fortsätter än idag. De fotografier som rasbiologerna tog på samer, romer, tornedalingar och judar med flera finns på Uppsala universitetsbibliotek. Bilder på människor – både barn och vuxna – med och utan kläder. Det är en samling med 12 000 fotografier.

Vi kräver att rasbiologiska institutets övergrepp på samer en gång för alla upphör och att äganderätten till fotografierna på samer överförs till Sametinget. Det är samerna själva som ska äga rätten till dessa bilder och sin historia, inte Uppsala universitetsbibliotek. 

Vi vet att Uppsala universitetsbibliotek följer nuvarande lagstiftning. Men ett rasbiologiskt bildarkiv är inte vilket arkiv som helst. Vi vill lyfta diskussionen om ägandeskap till bildarkivet och möjligheten till ny lagstiftning.

Delta i vår manifestation på Mynttorget i Gamla stan, inte långt från riksdagen i Stockholm.

Arrangörer: Amnesty Sápmi, Stockholms sameförening, Samiska föreningen i Uppsala, Sápmi i Östergötland, Magasin DIKKO och Föreningen Fjärde Världen

Buss 2, 3, 53, 57

T-bana, hållplats Gamla stan

Här hittar du eventet på Facebook

#vifinnsfortfarandehär #RasbiologiskaInstitutet #Rasbiologi