Syftet med boken är att beskriva Britt-Inger H Lundqvists uppväxt utifrån den klassresa som hon har har gjort och utifrån att hon är uppväxt i en resandefamilj och den kultur som finns hos minoriteten romer. ”Pappas flicka gör som fan hon vill” kommer ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO och förlag DIKKO. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Boken är framförallt en berättelse utifrån Britt-Ingers perspektiv och hennes upplevelse av sin uppväxt, med tystnadskultur och människors oförståelse för det som är avvikande. Det är en beskrivning om attityd och tjurskallighet; om norm, etnicitet, identitet och makt. Boken ger en bild av hur det är att växa upp i en resandekultur utan att svartmåla vare sig kulturen eller omgivningens syn på familjen.

Vi kommer uppdatera med beställningsinformation när boken är klar.

Gå gärna in och gilla Förlag DIKKO Facebooksida