Under våren 2022 kommer magasin DIKKO och Hälsinglands museum inleda ett samarbete kring utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen.

Efter Rosa Taikons bortgång 2017 fick Hälsinglands museum ta emot hennes silversmidesateljé från hemmet i Ytterhogdal. Sedan dess har museet arbetat med att upprätta ett arkiv och en ny basutställning med utgångpunkt i Rosa Taikons kvarlåtenskap.

foto Peter Hoelstad

Håll ögonen öppna för digitalt material under våren!

Digitalt material om Rosa Taikon

Här kan du läsa mer om utställningen