SAMVERKAN

DIKKO samverkar på olika sätt med projekt, föreningar och företag.
Vill du också samverka med DIKKO kontakta oss via e-post: redaktionen@dikko.nu

Här kan du hitta olika litteratur om resande/romer

Samverkanspartners DIKKO

RUNG, resande, ung, ny och gammal som är den förening som varit med från uppstarten av tidningen och har sitt säte i Umeå. Föreningen har funnits sedan 2013 och har medlemmar över hela Sverige. RUNG verka för, Resande/romer med fokus på de unga och språket. Resande som nyss insett att det är resande och självklart för alla gamla resande/romer.

Tehara Media är en ideell förening som arbetar med film och media som verktyg för förändring. Lokalredaktionen i Malmö, drivs av Tehara Media. Paul Dandos kommer vara verksamhetsansvarig och chefredaktör är Dolores Anderssen. Det är också Malmöredaktionen som är skaparna bakom DIKKO +PLUS

RFHL riksförbundet. för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet  ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Sandra Englund, Photo, Media & Makeup Sandra Englund har skapat DIKKOs eminenta logga och är sedan 2003 utbildad porträttfotograf och sminkör.

För mig som person så finns inte ingenting – för då är det avsaknad av något vilket i så fall också är något och har därför en betydelse. Det gäller detsamma med ljus och mörker! Finns det egentligen mörker? Eller är det bara brist och avsaknad av ljus? Ljus och mörker är det som används för att skapa bilder, foton och makeup. En känsla av att det är mystiskt, spännande, intressant, professionellt, vackert, rent, skitigt, tydligt, suddigt eller helt enkelt av att det är precis så som det är.  Det handlar om att få fram en känsla. För mig handlar det inte om vad som är rätt eller fel utan hellre om vad det är som jag eller du vill uppnå – resultatet.

Romska rådet, Borås. I romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Frantzwagner Sällskapet– Sinti kettanepa är en ideell organisation som har sitt säte i Helsingborg och verkar såväl nationellt som internationellt. Frantzwagner Sällskapet är namngivet efter organisationens stiftares förfader, Petter Christopherson Frantzwagner (ca 1672 – 1756), vilken en mycket stor del av Sveriges historiska romska population, idag så kallade resande eller resanderomer, delvis härstammar från. Sinti kettanepa betyder sintisammanslutning på svensk romani och sinti är den historiskt sett västeuropeiska gren av den romska minoriteten som Sveriges historiska romska population faller inom.

Ung Inlåst ett treåriga arvfondsprojektet. Projektet arbetar med ungdomar inom tvångsvården på SiS- ungdomshem. Projektet Ung inlåst ägs av Skyddsvärnet och kommer att drivas av projektledarna, Olle Eriksson och Jonas Klinteberg. Olle och Jonas arbetade inom SiS mellan 2015 – 2017 med det framgångsrika Arvsfondsprojektet Skriva för förändring och fick ofta höra av ungdomarna att de saknade kunskap om vilka rättigheter och möjligheter de hade. Projektet Ung inlåst ska förändra den situationen. Genom projektet ska en handbok tas fram som ska hjälpa ungdomarna att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär. Förutom handboken så kommer det bland annat att drivas en skrivarverkstad för att utbilda och motivera deltagarna till att skriva texter om den egna situationen. Det kommer även att finnas en talarakademi som ska fungera som en utbildning i retorik samt en podcast som ska fungera som en megafon för deltagarnas röster att nå ut i samhällsdebatten.

Att engagera sig i den yngre generationen är viktigt för oss som på redaktionen. Därför lägger DIKKO som tidning extra vikt på att de yngres ord ska få höras och uppmärksammas. Så håll utkik efter ungdomskrönikorna, de är väl värda att läsa.