DIKKO samverkar på olika sätt med projekt, föreningar och företag.
Vill du också samverka med DIKKO kontakta oss via e-post: redaktionen@dikko.nu

Här kan du hitta olika litteratur om resande/romer

Samverkanspartners DIKKO

RUNG, resande, ung, ny och gammal som är den förening som varit med från uppstarten av tidningen och har sitt säte i Umeå. Föreningen har funnits sedan 2013 och har medlemmar över hela Sverige.
Föreningen har stöttat magasin DIKKO från starten och varit den förening som gjort det möjligt att starta tidningen.

Tehara Media är en ideell förening som arbetar med film och media som verktyg för förändring. Lokalredaktionen i Malmö, drivs av Tehara Media. Paul Dandos kommer vara verksamhetsansvarig och chefredaktör är Dolores Anderssen. Det är också Malmöredaktionen som är skaparna bakom DIKKO +PLUS

RFHL riksförbundet. för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet  ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet stöttar magasin DIKKOs projekt.

Sandra Englund, Photo, Media & Makeup Sandra Englund har skapat DIKKOs eminenta logga och är sedan 2003 utbildad porträttfotograf och sminkör. Har skänk vår logga.

Romska rådet, Borås. I romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Ung Inlåst ett treåriga arvfondsprojektet. Projektet arbetar med ungdomar inom tvångsvården på SiS- ungdomshem. Projektet Ung inlåst ägs av Skyddsvärnet och kommer att drivas av projektledarna, Olle Eriksson och Jonas Klinteberg. Olle och Jonas arbetade inom SiS mellan 2015 – 2017 med det framgångsrika Arvsfondsprojektet Skriva för förändring och fick ofta höra av ungdomarna att de saknade kunskap om vilka rättigheter och möjligheter de hade. Skriva för förändring och Ung inlåst har bidragit med krönikor som deras målgrupp har skrivit.

Att engagera sig i den yngre generationen är viktigt för oss som på redaktionen. Därför lägger DIKKO som tidning extra vikt på att de yngres ord ska få höras och uppmärksammas. Så håll utkik efter ungdomskrönikorna, de är väl värda att läsa.