nyheter

Nyheter| Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Att unga känner […]

ledare

Ledare| Coronapandemin och barnfattigdomen

Skolan börjar snart runt om i landet och vi ska återgå till den grå vardagen igen. Coronapandemin påverkar alla, men de som blir mest drabbade är de barn som finns i familjer som är i […]

Kultur

Kultur| Coronalåten, Jag äger ej tusen konserver

Chefredaktör Linda Lundqvist och musikern Ronny Lundin har tillsammans gjort en låt om corona. Läs även reportaget om Ronny Lundins musikaliska möten genom livet Den nya låten heter:Jag äger ej tusen konserverSång Ronny Lundin Text […]

Insändare

Insändare| Röst från vården, Tomas Larsson

DIKKO gjorde ett upprop på sin gillasida om att vi ville komma i kontakt med personer som arbetar inom vården och höra deras berättelse om det som händer i vårt samhälle nu. Frågan vi ställde […]

nyheter

Nyheter| Stiftelse stöttar hemlösa och tjejer som utsätts för sexuell exploatering i skuggan av coronakrisen

Stenbecks Stiftelse går ut med ett extra stöd för att hjälpa några av coronakrisens osynliga offer. 1,2 miljoner kommer att betalas ut till verksamheter för hemlösa och för unga tjejer som riskerar utsättas för övergrepp […]

nyheter

Nyheter|Folkhälsomyndigheten informerar om covid 19 på de nationella minoriteternas språk

Folkhälsomyndigheten har information om coronaviruset, covid-19 och hur du kan skydda dig på de nationella minoritetsspråken. Du hittar informationen här i länken. Myndigheten arbetar med att uppdatera med fler språk löpande. Nevimata pa e Coronavirus […]