nyheter

Staten vill fördela 500 miljoner kronor till kulturen

I ett pressmeddelande berättar regeringen att de fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, […]