nyheter

Jobb: Utvecklingsledare till Romano center i Väst

Arbetsbeskrivning Utvecklingsledaren arbetar nära enhetschef och övriga medarbetare i verksamheten och ska vara en god representant för centret både externt och internt i staden. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för metodutveckling, omvärldsbevakning och andra administrativa […]

nyheter

Kortfilmer som ska sprida kunskap om nationella minoriteter

Göteborgs stad lanserar två animerade informationsfilmer som enkelt ska förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor.  Filmerna är drygt 4 minuter långa, den ena vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgs stad och […]

nyheter

Romsk folkhögskola riskerar att förlora statsbidrag

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att granska Interkulturella folkhögskolan i Göteborg efter anonyma uppgifter om påstådda brister i verksamheten. Frågan är om folkhögskolan har använt statsbidraget i strid med gällande bidragsvillkor. Folkbildningsrådet har haft kontakt med […]

Demokrati

Dialog kring nationella minoriteter i Skövde

För första gången anordnar Skövde kommun en dialog med fokus på nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk. Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om […]

Insändare

Staten som gav oss namnet resanderomer

Resandefolket tillhöra Sverige nationella minoriteter. Det innebär vi finns i minoriteten romer. När staten bestämde att vi skulle tillhöra minoriteten romer ändrades vårt namn till resanderomer, vilket våra äldre aldrig kallat sig för. Ordet rom […]

Kultur

Kultur| Utställningen Möt resandefolket

DIKKO kontaktade Kristina Lindholm och bad henne berätta om utställningen Möt resandefolket på Bohusläns museum. Hur länge har utställningen funnits? Utställningen Möt resandefolket! invigdes på Bohusläns museum 24 mars 2012 tillsammans med ett stort antal […]

Debatt

Debatt| Åter igen glömmer man resande

Resandefolket glöms och ibland undrar jag om det är medvetet? Jag börjar snart tro detta! Resandefolket har varit i landet längre än skåningarna. Vem kan berätta vår historia? Filminstitutet gör en reklamfilm om de nationella […]