reportage

Det sägs att Covid-19 inte diskriminerar

Den positiva sidan av denna globala pandemi (om vi kan prata om sådan) är att den har avslöjat sociala problem som antingen inte varit tillräckligt kända eller att enorma ansträngningar har gjorts på politisk nivå […]

nyheter

Stipendiet Öppna Malmö för unga romer

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Stipendiet Öppna Malmö ska ge unga romer möjlighet att få stöd för att genomföra konst- och kulturprojekt. Stipendiet Öppna Malmö – […]

Kultur

Stöd till konst och kulturprojekt för ett Öppnare Malmö

Fria kulturaktörer i Malmö kan i höst söka projektstöd för 1 miljon kronor. Utlysningen är Malmö stads satsning på konst och kultur inom Öppna Malmö för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Dessutom tillkommer ett kulturstipendium […]

Debatt

Debatt| Skarp kritik mot Malmös grundskolenämnd

Nina Jakku har reagerat på att Malmö stads Grundskolenämnd i början av året beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy som […]

nyheter

Nyheter| Tehara media söker personer som tillhör de nationella minoriteter och är intresserad av film

Tehara Media erbjuder filmcoaching för alla som tillhör Sveriges nationella minoriteter. Föreningen jobbar med allt från filmproduktion till visning, spridning och filmpedagogik. Deras fokus är att förstärka nationella minoriteters delaktighet och inflytande i film. Tehara […]

romska slaveriet i Rumänien
Debatt

Debatt | SLAVERI – IGÅR OCH IDAG

Den 10 december 1855 antog Moldavias offentliga divan[1] enhälligt lagen om romernas frigörelse. Naturligtvis hade denna fråga diskuterats under lång tid och av många framstående människor, under ledning av Mihail Kogălniceanu som hade kämpat för […]

+PLUS

Dikko +PLUS | Varför osynliggörs den romska Förintelsen?

Romer från hela landet har reagerat på regeringens kommande förintelse konferens. 31 romska aktivister och organisationer har skrivit en debattartikel om frågan. De har publicerat en reviderad version av artikeln i Expressen. Dusan Marinkovic reciterar […]