nyheter

Europeiska rådet bekräftar åtagande att bekämpa diskriminering av romer

Under mars månad 2021 antog Europeiska rådet en rekommendation om romers jämlikhet, inkludering och delaktighet, som skärper medlemsländernas åtagande att verkningsfullt bekämpa diskriminering av romer och främja integrering av romer på nyckelområden såsom utbildning, sysselsättning, […]