nyheter

Nyheter| 100 av Sveriges kommuner använder Polyglutt för språkutveckling i förskolan för bland annat Nationella minoriteters språk och kulturer.

I Huddinge kommun ser vi barns språk och språkutveckling som ett av våra viktigaste fokusområden. Polyglutt skapar en mer likvärdig förskola i hela kommunen. Polyglutt underlättar arbetet med flerspråkiga barn eftersom det finns så många […]