Demokrati

#valet2022| Moderaterna vill stärka de nationella minoriteternas rättigheter

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Från starten var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit […]

Demokrati

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Uppsala kommun håller samråd med samtliga nationella minoriteter och vill ha en god och öppen […]

Demokrati

Sverigefinska aktivister byter strategi

För en tid sedan gav förvaltningsrätten de sverigefinska aktivisterna i Malmö rätt gentemot Malmö stads grundskolenämnd. Ärendet gäller beslutet i grundskolenämnens budget från januari 2020 att ta bort modersmålsundervisning från och med hösten 2020. Då […]

Demokrati

#valet2022 | Stockholms stads minoritetspolitik

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Moderaterna i Stockholms stad vet att romer är en grupp som är särskilt utsatt i […]

nyheter

#valet2022 | Magasin DIKKO frågar politiken om markandshyrorna

Det finns många fakta kring att chockhöja hyrorna och vad konsekvenserna kan bli om regeringen inför “fri hyressättning”, på nybyggda hyresrätter. Utifrån dessa fakta och om den ökande hemlösheten kommer vi på magasin DIKKO göra en reportageserie där både professionen, […]

Demokrati

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser […]

Demokrati

#valet2022 | Kulturdepartementet svarar på frågor om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska […]