reportage

Intervju med Stina A Gezelius gatutidningen Vasaplan i Umeå

Kulturföreningen Vasaplan bildades 2009 har en upplaga på 3000 exemplar. Tidningen ges ut fyra gånger per år av den ideella kulturföreningen Vasaplan. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Vinsten av försäljningen går oavkortat till försäljaren […]