Blänkare

Digital visning: Vems är du?

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Hör etnolog Minja Hjort berätta om Stadsmuseets utställning ”Vems är du?” om nationella minoriteter i Stockholm. Redaktionenredaktionen@dikko.nu Att vara en oberoende tidning […]