Kultur| Försörjningen förr och nu

februari 10, 2019 1

Försörjningen (Kapitlet är taget ur boken Dinglarens väg – Vorsnos drom) Flera forskare tar upp att resande ofta tog på sig de yrken som bönderna inte ville befatta sig med, vilket i sin tur […]

Kultur|”People who Roam”

januari 30, 2019 0

Författare till dikten heter Shane Mcneil, han är från the state of Maryland in the United States och tillhör de romani folks som bor där. […]

#Kultur| Björnen Pino pratar romani

november 25, 2018 0

Filmen om björnen Pino och hans äventyr finns på Svensk romani, Arli, samt Kaale, och är en satsning som UR har gjort för att stärka språket hos olika varianterna […]

#Kultur| Minoriteten Romer

november 16, 2018 0

Det är ytterst lite forskat kring minoriteten romer. Det finns många teorier om ursprunget av de fem olika grupperna och den här texten tar upp […]

#Kultur| Utställningar och tv-program

november 8, 2018 0

Runt om i Sverige finns det utställningar som handlar om resande och romer. Några är fasta installationer och andra är vandringsutställningar. Det har också börjat […]

#Kultur| Lekplatsen

november 8, 2018 0

Lillemor Holmlund är en poet och pensionär som skriver poesi om vardagshändelser och berättelser om tomtar och oknytt. På lekplatsen Med en knuten näve stod […]