Kultur

Digitalt material om Rosa Taikon

Under hösten har Hälsinglands museum, UR och SVTs minoritetsspråksredaktion samverkat kring digitala föredrag om silversmeden och människorättsaktivisten Rosa Taikon. Programmen utgår ifrån museets nya basutställning Rosa Taikon – konsten och kampen, och har gjorts på svenska […]

Tinker

Tinkern Bri och hans korre

Hösten 2019 såg Johanna Olsson, magasin DIKKOs korre, en liten häst på Facebook, det var en unghäst från Ellen Håkanssons Auroraängen som fångade henne. Johanna hade kvar sin fjording och letade inte efter någon häst […]

Kultur

Jens Stelius Lundberg: Alfa och omega

Bortom allt bekant,Skola vi resa,Det äro kallt,Önskar samspela. I det möjligas utkant,Vill jag leva,Ett liv så pikant,Önskar du dela. Du är parant,Vi bliva sena,Jag är ers aspirantBegrip vad jag mena. Var min proviant,Hungrig jag treva,Bliva […]

Kultur

Rom and “nomadism”

There are several reasons that the Romani People have been, and many still are, a mobile People; being itinerant though not actually nomadic, for being nomadic, to all intents and purposes, means moving with livestock […]