Debatt

Vårdens tillkortakommanden

Pengar har alltid en stor del i all form av vård eller brist på vård.  Diskussionen om vård och övergrepp inriktar sig ofta på enskilda aktörer. I debatten som finns kan det handla om att […]

Debatt

Do not follow where the path may lead

Do not follow where the path may lead, but go where there is no path, and leave a trail. This also very much applies to us, le Rom, of whichever Nation of ours. Instead of […]

Debatt

Divide and rule

In the game of divide and conquer we are merely pawns. They keep us busy fighting each other instead of fighting them. It is high time that we, le Rom, everywhere, realized that and it […]

Debatt

Debatt| Post Traumatic Slave Syndrome

This has now become almost recognized as something afflicting the African Americans who are the offspring, albeit, nowadays, several generations removed, but it also afflicts us, the Romani People, in a way. In the US […]

Debatt

Debatt| Skarp kritik mot Malmös grundskolenämnd

Nina Jakku har reagerat på att Malmö stads Grundskolenämnd i början av året beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy som […]

Debatt

Debatt| Rasismen i Sverige jämförbar med USA

USA hade och tillämpade, apartheidlagstiftning, fram till 70-talet. Här skiljer sig inte Sverige och USA sig åt, för Sverige hade också samma typ av rasistiska lagstiftning fram till 70-talet. Den var bland annat riktad mot resande […]

Debatt

DIKKO| Söker skribenter

Är du intresserad av att skriva?Har du en fråga du brinner för?Har du en berättelse som du vill att andra ska få ta dela av? Sitter du på en intervju som du vill ska komma […]

Debatt

Debatt| Coronviruset en klassfråga

Coronaviruset eller Covid 19 påverkar alla människor om än på olika nivå. Några, eller ganska många bunkrar så mycket att man tömmer affärer och apotek. Grossisternas lager har sinat, de kan inte leverera till affärerna […]

Debatt

Debatt| Protestskrivelse från romska företrädare till Statsrådet Amanda Lind

Statsrådet Amanda Lind Kulturdepartementet Angående Regeringskansliets inbjudan till remissmöte den 11 mars 2020 Under hösten 2019 insändes till Regeringskansliet en skrivelse undertecknad av tjugofem företrädare för den nationella minoriteten romer. I skrivelsen framställdes en begäran […]

Debatt

Debatt| 8 mars kvinnodagen

Den 8 mars är internationella kvinnodagen, alltså den dag då alla som definierar sig som kvinnor är i centrum. Kvinnors situation i världen ska uppmärksammas, något som man kan tycka ska göras alla dagar i […]