Debatt

By any means necessary

What do I mean with “by any means necessary”? Well, exactly that, namely we need to by any means necessary ensure the survival of Amare Chel as an ethnic entity and if those means run […]

Debatt

Handlar det bara om okunskap?

För en tid sedan rapporterade SVT Nyheter om att Länsstyrelsen i Stockholm håller på att ta fram en webbutbildning riktad till kommunanställda i syfte att bättre informera om kraven som finns i minoritetslagen. Att det […]