Nyheter

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

På Länsstyrelsen i Stockholms hemsida kan man läsa att det sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och […]

Språket

Språkrådsdagen 11 maj 2022 i Stockholm

I år är konferensen fysisk och äger rum på World Trade Center nära Stockholms central. Eftersom det är valår blir temat språk och politik, och programmet är fullt av intressanta föreläsningar. Under dagen delar kulturminister […]

Blänkare

Språkkurs i romani

Nu kommer det fantastiska möjligheten att studera romska språket i en internationell variant! Startdatum 19.03.2022 Distansundervisning på zoom, romska språklärare Veljko Karamani från Sverige. Undervisningen kommer at vara på svenska och Ossi Borg kommer att […]

Nyheter

Historisk satsning på minoritetsspråken

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget. Det är […]