Språket

5 november Världsdagen för romani-språket.

I dag firas Unescos världsdag för romani-språket. Romani har en lång historia i Sverige och är ett av våra fem nationella minoritetsspråk. Romani talas i hela världen Romani (även romani chib, ibland även romanes eller […]

Språket

Randiga sagor finns på de nationella minoritetsspråken

Randiga sagor är lekfulla, tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och uppåt. Berättelserna är framtagna till barn som har en koppling till något av de fem nationella minoritetsspråken, men sagorna går lika bra att lyssna till för alla. I Randiga sagor får man träffa Nalle […]

Språket

Språkseminarium “Romani i fokus 2020” via zoom

Språkseminarium har som mål och syfte att främja olika romska varieteter. I år är temat: TACK. Nedan hittar du länkar och nummer för att delta. Vi kommer uppmärksamma och tacka olika individer och organisationer som […]

Språket

Drommen key har varit lång

Drommen key har varit lång,Vad mander hade lett,Om mander då shunnat denna gullene sång,Dikkar glan mot en tchiro då miro pali gett. Pakkrepa to sass malanoa,Fuck ditt andetag, vad vavres kan mander tji klara av?Ja […]

nyheter

Nyheter| Resursbibliotek stödjer nationella minoritetsspråk

I Biblioteksbladet står det att det finns stora olikheter i hur folkbiblioteken tar sig an uppgiften att främja de nationella minoriteterna. Inrättandet av statligt finansierade resursbibliotek för minoritetsspråken skulle bidra till att göra de hotade […]

nyheter

Nyheter| Drabbrikan nr 17 är publicerad

Kadives aschar marro 17:to Drabbrika passchlo pre marro internet-rigg: www.frantzwagner.org/publikationer Drabbra palla filajj dó glanduno registrering pre romanimanusch dre Vimmerby foro fonn berscht 1713 – rannlo fonn Sebastian Casingen Arvid Bergman pukkar va lo lattchat dre steriliseringsansökningarna […]

Kultur

Språket| Freckra tji vart miro varit

Vaknade ur domrepan med ett sii dabbandes som nar’stil förr, Panik och gol kammade kamlin hört från vavra riggen av medvetandets dörr, Miro kammar bistrat vad jag dikkade i miros dröm, Men miro tror att […]

Debatt

DIKKO| Söker skribenter

Är du intresserad av att skriva?Har du en fråga du brinner för?Har du en berättelse som du vill att andra ska få ta dela av? Sitter du på en intervju som du vill ska komma […]

Språket

Språket| ’Gavo-Stigs’ visa

Miro tjorar tji, aldrig, Den Devel jag koshar pre, Te sno i mörkret som vi tji dikkas anvri, Aldrig sen Romanisael dabbar från isingen till isen, Med baro poffrer tilltar och tromannikk: krig igen. Rattet […]

nyheter

Nyheter|Folkhälsomyndigheten informerar om covid 19 på de nationella minoriteternas språk

Folkhälsomyndigheten har information om coronaviruset, covid-19 och hur du kan skydda dig på de nationella minoritetsspråken. Du hittar informationen här i länken. Myndigheten arbetar med att uppdatera med fler språk löpande. Nevimata pa e Coronavirus […]