Kompetensfrukost: Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Anna Gezelius, enhetschef på Institutet för språk och folkminnen (Isof), berättar om de nationella minoriteterna och deras språk.

Källa: regionuppsala.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Hon går igenom vad språkrevitalisering innebär, beskriver det revitaliseringsarbete som pågår i Sverige och myndigheternas roll i detta arbete. Anna lyfter även bibliotekens betydelse för att främja minoritetsspråken och språkbärarna.

Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor efter föreläsningen.

Tid och plats

17 april klockan 9-9.50 via teams. Teknikcheck från klockan 8.50.

Vem kan delta?

Det här är ett lärtillfälle för dig som arbetar på bibliotek i Uppsala län, eller inom Språknätet.

Anmäl dig via länk. Sista anmälningsdatum är 15 april. En teamslänk skickas ut till de som anmäler sig. Anmälningslänk till kompetensfrukost

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS