Blänkare

ERRC Seeks a Project Management Consultant

The European Roma Rights Centre (ERRC) is searching for qualified applications for the consultancy position of Project Implementation Assistant. The Project Implementation Assistant will be responsible for stewarding projects which the ERRC is implementing. This will […]

Blänkare

Barnradio på flera språk!

Sveriges Radio sänder varje år ett rikt utbud för barn på de fem nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch. Programmen kan du höra inom ramen för respektive språks sändningar i FM, och de […]

Blänkare

Romsk ungdomsmässa

FREDAG 3 DECEMBER 2021 KL. 12:00–19:00 Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen Välkommen till Romsk ungdomsmässa på Tranströmerbibliotekets ungdomsbibliotek PUNKT. Det blir en heldag där du som är ung rom kan ta del av spännande föreläsningar, fantastiska uppträdanden, delta […]

Blänkare

Vill du veta mer om din släkts ursprung?

Vems är du, ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och stolthet, sorg och upprymdhet. Projekt om nationella minoriteter 2020–2022 arbetar Stadsmuseet […]

Blänkare

Romernas nomadliv

Romernas nomadliv Fredagen den 19 november KL. 18:30 Evenemang av Sensus Stockholm-Gotland, É Romani Glinda och Romska kulturdagar Sensus Stockholm-Gotland Offentlig  · Alla på och utanför Facebook Kom och lyssna på Fred Taikon, Gustav och Christina Georgsson om hur det var […]