Demokrati

Samling för demokrati 27 januari

Samling för demokrati är 2022 en helt digital minnessändning för Förintelsens offer. Ceremonin med tal och musikinslag sänds från Göteborgs universitets aula. Alla är välkomna att följa minnesstunden och ingen föranmälan krävs. FöreställningDatum 27 jan […]

Demokrati

Svenskar oroade för demokratin

Två tredjedelar av svenskarna är oroliga för den demokratiska utvecklingen i världen. Det visar en ny undersökning av Kantar Public (Sifo) som tagits fram på uppdrag av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. En stor majoritet anser […]

Demokrati

Det är dags att Sverige ratificerar ILO 169

Våren 2021 rapporterade svenska nyhetsmedier om hur samiska och icke-samiska aktivister blockerade statligt ägda Sveaskogs planerade skövling av skog där samebyar har sitt renbete. Miljörörelsens organisationer i Sverige, däribland Greenpeace och Naturskyddsföreningen visade öppet sitt […]

Demokrati

Kulturarv för alla?

Riksantikvarieämbetet sänder seminarieserie om jämställt kulturarv Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, […]

Demokrati

Var tredje svensk orolig för demokratin

Under det senaste decenniet har demokratiutvecklingen backat världen över och allt färre människor lever i demokratiska samhällen. Enligt en ny undersökning från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders är drygt var tredje svensk (37%) orolig över att även Sverige […]