Demokrati

Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras: en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning. […]

Demokrati

#valet2022 | Kulturdepartementet svarar på frågor om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska […]

Demokrati

Stellan Beckman: Nationella minoriteter och språket

Rätt nyligen publicerade Institutet för språk och folkminnen (ISOF) en rapport som mäter majoritetsbefolkningens kännedom om och attityder till de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar) i Sverige. Rapporten är den tredje som […]

Demokrati

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljningSOU 2020:27 Här kan du ta del av svaren på:Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)Diarienummer: Ku2020/01170/CSM Uppdaterad 09 mars 2021 […]