Demokrati

Kulturdepartementets delar i statens budget

Kulturdepartementet ansvarar för beredning av de delar som bland annat rör kultur, medier, demokrati och nationella minoriteter. Kulturdepartementet ansvarar för följande områden: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse  Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Regleringsbrev för […]

Demokrati

Romsk inkludering

Strategin för romsk inkludering antogs 2012 med målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin för romsk inkludering baseras på regeringens politik […]