reportage

Kärngården i Umeå är möjligheternas mötesplats

Kärngården är ett Personalkooperativ som består av en träffpunkt, café och second hand. Personalkooperativet Kärngården, ekonomisk förening, är ett socialt kooperativ, som driver verksamhet i nära samarbete med besökarnas egen ideella förening. Kärnhuset har nyligen flyttat till nya fräscha lokaler. Den […]

reportage

Sid stal en kaffebryggare och fick 8 månader på Kumla

Det här en reportageserie om människor, hemlöshet, utanförskap. Vi har vänt oss till människor och organisationer i Sverige och våra grannländer och kommer berätta om hur man på olika sätt gör skillnad. #UtanBostad När jag […]

reportage

Intervju med Stina A Gezelius gatutidningen Vasaplan i Umeå

Kulturföreningen Vasaplan bildades 2009 har en upplaga på 3000 exemplar. Tidningen ges ut fyra gånger per år av den ideella kulturföreningen Vasaplan. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Vinsten av försäljningen går oavkortat till försäljaren […]

reportage

Sociala problem beror på otur

En del har haft otur med ekonomi, andra med att under uppväxten inte träffat vuxna som kunnat tillmötesgå deras behov. Vissa kan ha haft oturen att födas in i våld, krig eller misär. Några har haft […]

reportage

Intervju med Sarah Britz, chefredaktör för Faktum

Faktum startade 2001, och fyller alltså 20 år i år. Startades med Big Issue London och Situation Stockholm som förebild och till en början var försäljarkåren mestadels alkoholiserade män, rekryterade från parkbänken. Då var hemlösheten […]

reportage

Intervju med Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm

Första numret av Situation Sthlm kom ut i augusti 1995 berättat Ulf Stolt, chefredaktör för Situation Sthlm. Det finns närmare 300 aktiva säljare besöker verksamheten varje år. Av dessa är cirka 20 procent kvinnor. Situation […]