DIKKO samverkar på olika sätt med projekt, föreningar och företag.
Vill du också samverka med DIKKO kontakta oss via e-post: redaktionen@dikko.nu

Praktikanter

Magasin DIKKO har tagit emot praktikanter sedan början av 2021 och har ett samarbete med Kärngården, Arbetsförmedlingen och Academedia Eductus AB

Litteratur

Här kan du hitta olika litteratur om resande/romer

Samverkanspartners DIKKO

RUNG, resande, ung, ny och gammal som är den förening som varit med från uppstarten av tidningen och har sitt säte i Umeå. Föreningen har funnits sedan 2013 och har medlemmar över hela Sverige.
Föreningen har stöttat magasin DIKKO från starten och varit den förening som gjort det möjligt att starta tidningen.

Sandra Englund, Photo, Media & Makeup Sandra Englund har skapat DIKKOs eminenta logga och är sedan 2003 utbildad porträttfotograf och sminkör. Har skänk vår logga.

Kärngården Personalkooperativet Kärngården ek. förening är ett socialt kooperativ. Vårt uppdrag är att skapa sysselsättning och meningsfull tillvaro för människor med psykiska funktionshinder av olika slag. Du behöver inte ha någon diagnos för att besöka oss. Arbetslöshet, sjukskrivning mm kan skapa nedstämdhet och ensamhet. Då kan det vara bra att umgås med andra och bryta ev. isolering. Vi har ett varierat utbud av arbetsuppgifter som alla som vill kan deltaga i. Vi har ett samarbete med arbetsförmedlingen där vi tar emot människor som vill arbetsträna eller ha en praktikplats. Många besökare som är hos oss tillbringar dagen på Kärngården för att ha ett ställe att vara på där man kan känna gemenskap.  Vi är alltså inte är en daglig verksamhet som kommunens dagliga verksamhet utan en öppen träffpunkt för alla.

Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.

Södertörns högskola, The Critical Romani Studies lunchseminarier är en plattform för att dela forskningsbaserad kunskap, forskningsidéer och forskningsfrågor inom området Critical Romani Studies. Serien samlar forskare och studenter som vill dela sin kunskap med en bred publik. Den drivs av institutionen för romska studier vid Södertörns högskola och magasin DIKKO. Seminarierna hålls live via en zoom-länk och kommer göras öppen och tillgänglig via Södertörn högskolas websida.

Hälsninglands museum, Rosa Taikon – konsten och kampen.
Under våren 2022 kommer magasin DIKKO och Hälsinglands museum inleda ett samarbete kring utställningen Rosa Taikon – konsten och kampen. Efter Rosa Taikons bortgång 2017 fick Hälsinglands museum ta emot hennes silversmidesateljé från hemmet i Ytterhogdal. Sedan dess har museet arbetat med att upprätta ett arkiv och en ny basutställning med utgångpunkt i Rosa Taikons kvarlåtenskap. Här kan du läsa mer om utställningen

Nätverk mot antiziganism har funnits löst sammansatt i drygt två år. Inför och under Malmökonferensen var medlemmar i nätverket mycket aktiva och lyckades delvis påverka och ändra den redan satta agendan. Tidigare har nätverket gått ut med ett pressmeddelande där de anser att ”Uteslutningen av romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel”. Skillnaden mot för tidigare är att nätverket nu har organiserat sig och skapat en tydlig struktur.

Att engagera sig i den yngre generationen är viktigt för oss som på redaktionen. Därför lägger DIKKO som tidning extra vikt på att de yngres ord ska få höras och uppmärksammas. Därför har vi en egen flik för barn och unga som ligger under kultur.