Kultur| Litteratur, tidningar, uppsatser av/om/med resande/romer

Tidningar nät/nedladdningsbara

DIKKO magasin

Förlag DIKKO

Drabbrikan

E Romani Glinda

Bakro serie


Böcker och antologier

Här kan resande eller romer finnas med som en del av boken eller på annat sätt bidragit till boken.

Sagan om Valentin, skriven på svenska och resanderomani, utgiven av förlag DIKKO

Resandefolkets berättelser – Vorsnos Manusch, en antologi och metodbok utgiven av förlag DIKKO

Pappas flicka gör som fan hon vill, av Britt-Inger Hedström Lundqvist, utgiven av förlag DIKKO

Inte en främling är en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism etc.

Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet Ds 2014:8. ”Vitbok”. Stockholm

Problematiska utgångspunkter. Om en svensk vitbok för utredandet av övergrepp mot romer. I: Historisk tidsskrift. 131:2 2011. Ericsson, Martin & Sjögren, David. 2011.

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metodDOSS/Västarvet. Fredriksen, Christine & Stenström, Åsa & Hallberg, Piamaria. 2017. 

Svensk etymologisk ordbok. Hellquist, Elof. 1922.

Utvärdering av Bohusläns museums verksamhet med och om resandefolket. Hjort, Josefine. 2015.

Lavengro svedikko romani. Frantzwagnersällskapet. 2018.

Dinglarens väg — Vorsnos Drom. De ofrivilligt åsidosatta. Hedström Lundqvist, Britt-Inger & Hellman, Ann. 2015. Samarbetspartner föreningen RUNG

Paa Fantestien. Oplevelser og Erindringer fra Omstreiferlivet tilligemed Skildringer af Taterfolkets Religion, Liv, Sæder og Skikke. Kristiania. Mathiassen Skou, M. J. 1917.

Tatere i Norden før 1850 Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Tromsø. Minken, Anne. 2009.

Beretning om fante- eller landstrygerfolket i Norge. Bidrag til kunskap om de laveste Samfundsforhold. Christiania. Fem delar: 1852. 1859, 1862, 1863, 1865. Sundt, Eilert.

ABC – LINN Romani Frantzwagnersällskapet 2016

LAVA – LILL Frantzwagnersällskapet 2017


Avhandlingar och rapporter

Stolta och starka : Resandefolket. C- uppsats av Britt-Inger hedström Lundqvist

Liv med motgångar : en resandepojks berättelse. D- uppsats av Britt-Inger Hedström Lundqvist

”Gypsies”, Travellers” and ”peasants, A study on ethnic boundary drawing in Finland and Sweden, c. 1860-1925. European University Institute. Department of history and Civilisation. Tervonen, Mika. 2010.


Rapporter och utredningar

ROMERS UPPLEVELSER AV HATBROTT. Upplevelser, konsekvenser och stöd. SIMON WALLENGREN & CAROLINE MELLGREN. FoU rapport 2017:3

Slumpvis utvalda -ras/etnisk profilering i Sverige Civil Rights Defenders i samarbete med Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
December 2017

Resandebosättningen på Snarsmon. Arkeologisk forskningsundersökning 2004. Bohusläns museum rapport 2005:7  https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2016/11/BM_Rapport_2005-7.pdf

Resandebosättningen på Snarsmon. Arkeologisk forskningsundersökning, del 2, 2005. Bohusläns museum rapport 2006:47: https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2016/11/BM_Rapport_2006-47.pdf

Resandebosättningen på Snarsmon. Arkeologisk forskningsundersökning del 3, 2006. Bohusläns museum rapport 2007:74: https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2016/11/BM_Rapport_2007-74.pdf

Resandebosättningen Snarsmon. Återuppbyggnad av kallmurad vägg och arkeologisk undersökning del 4, 2007. Bohusläns museum rapport 2008:41: https://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2016/11/BM_Rapport_2008-41.pdf

Snarsmon – resandebyn där vägar möts: https://www.bohuslansmuseum.se/produkter/snarsmon-resandebyn-dar-vagar-mots/ 

Bernsand, Niklas (2018): Resande och majoritetssvenskar i stadsdelen Valhalla i Helsingborg.Drabbrikan 10/2018, s. 20-37.  https://www.frantzwagner.org/publikationer

Antiziganism i statlig tjänst. Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900 talet

ZIGENARFRÅGAN Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning. Statens offentliga  utredningar:

Vet du fler böcker, tidningar, avhandlingar, rapporter som bör finnas med? Skicka länken till Redaktionen@dikko.nu så fyller vi på allt eftersom

Redaktionen