Kultur

Kultur|”People who Roam”

Författare till dikten heter Shane Mcneil, han är från the state of Maryland in the United States och tillhör de romani folks som bor där. Shane Mcneil är en av de personer som vill knyta […]

nyheter

Nyheter|Tänd ett ljus och hedra offren från andra världskriget den 27 januari

Den 27 januari hedras offren under andra världskrigets Nazityskland. Där förintades cirka sex miljoner människor. Bland dessa fanns judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och oliktänkande. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau av Röda armén. Och sedan […]

nyheter

Nyheter| Domino Kai får pris för sin kamp för romerna

Martin Luther King-dagen, måndag den 21 januari 19.00, uppmärksammas bland annat Domino Kai i Norrmalmskyrkan. Domino Kai får där ta emot King-priset på platsen där Martin Luther King en gång predikade i samband med att […]

nyheter

Nyheter| Irländska resande är inte besläktade med resande/romer. De har olika DNA fastslår forskningen.

Irländska resandes historia på Irland tros vara mellan 200 och 420 år gammal enligt de genetiska studier som genomförts. Studien fastslår också att Irländska resande inte har något gemensamt genetiskt ursprung med de resande/romer som […]

krönika

Krönika|Selma Lagerlöf och faster Ragnhild

Vi resande kvinnor, har genom alla tider hjälpt till med försörjningen. Det där med att bara vara hemmafru, har väl inte legat förr oss.  Vi har väl för det mesta becknat alla hand ting precis som karlarna. […]