Nyheter|Nytt år nya lagar

Foto Lind Lundqvist

Den 1 januari och 1 februari börjar de nya lagarna och förordningarna gälla som ska stärka minoritetspolitiken.

I januari och februari 2019 träder ett flertal lag- och förordningsändringar in som gäller politiken för de nationella minoriteterna. De nya reglerna ska bland annat stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk.

– I början av 2019 tar Sverige ett stort steg framåt för minoritetspolitiken. Nu måste alla Sveriges kommuner bedriva ett målinriktat arbete och rätten till förskola och äldreomsorg stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på regeringens hemsida.

Den 1 januari 2019 ändras lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453). Ändringarna innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete vikten och av samråd förtydligas i lagen.

Rätt till förskola och äldreomsorg på sitt eget minoritetsspråk

På förskola och annan pedagogisk verksamhet införs rätten till sitt minoritetsspråk och att vårdnadhavarna ska tillfrågas om de önskar i förskola på minoritetsspråk. Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk stärks lagändringarna. Ändringarna innebär stärkta möjligheter till att få äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Förlängning av hälsofrämjande insatser riktade till romer

Förordningen (2016:840) om statsbidrag till hälsofrämjande insatser riktade till romer förlängs till utgången av 2019. MUCF ska prioritera projekt som till exempel involverar romska flickor och kvinnor och ta hänsyn till långsiktiga effekter.

Läs regeringens pressmeddelande här
Vill du läsa mer gå in på minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu