Soraya Post blir andra namn för F! i kommunalvalet i Göteborg

Soraya Post

Feministiskt initiativ har nu beslutat lista till kommunvalet i Göteborg och regionvalet i Västra Götaland. Teysir Subhi är första namn och Soraya Post är andra namn på listan.

Magasin DIKKO gratulerar och skickar en hälsning till toppkandidaten Soraya Post som vi kommer följa med ett speciellt intresse.

Det är kommunvalen och 2%-spärren Fi satsar på 2022, säger Teysir Subhi (Fi), toppkandidat i Göteborg.

Fi Göteborg och Fi Västra Götaland höll på söndagen årsmöten och valkonferens på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.

Förstanamn i kommunvalet i Göteborg är Teysir Subhi, 34 år, lärare och partiledare för Feministiskt initiativ. Teysir sitter i kommunfullmäktige i Göteborg idag.

Som partiledare för Fi så kommer jag föreslå att Göteborg blir värdstad för hela partiets valrörelse, då partiet bestämt att sätta  fokus helt på kommun och regionpolitik i 2022 års val.

De övriga toppkandidaterna i Göteborg är #2 Soraya Post, 65 år, och #3 Martin Jordö, 48 år. Gruppledare Stina Svensson (Fi) har tidigare meddelat att hon inte återkandiderar.

I en intervju i Fempers pratar Soraya om Romer i Ukraina och säger att:

Det är väldigt svårt för dem, eftersom de blir diskriminerade, plågade och många inte får någon hjälp. De som har det lite bättre ekonomiskt har lyckats ta sig ut, men en del sitter fast i sina byar och får inte ens lämna. Ett hinder är att många av dem inte har några id-handlingar och lider.

Post säger också att det under lång tid även pågått pogromer mot romerna i Ukraina.

Soraya Post var EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ i Bryssel och Strasbourg 2014-2019, och har efter 2019 fokuserat på internationella feministiska och antirasistiska samarbetsorganisationer.

I EU-parlamentet så fick jag ständigt kämpa mot gubbväldet och för kvinnors rättigheter, säger Soraya Post, 65 år, som föreslås göra entré i Göteborgs kommunfullmäktige.

Jag är göteborgare i själ och hjärta, och nu vill jag se till att röra om i grytan här i stan.

Martin Jordö arbetar idag som politisk sekreterare åt Feministiskt initiativ i Stadshuset i Göteborg.

Fi är det enda partiet i Göteborg som är klimatradikalt och motsätter sig ständig tillväxt och skrytbyggen i Göteborg, säger Martin Jordö.

För regionvalet är det 3%-spärr, och Fi går till val på avgiftsfri kollektivtrafik och uppvärdering av vårdyrken. Toppkandidat till  regionfullmäktige är Anna Rosén, 53 år, från Göteborg.

De blågröna ha haft två mandatperioder i regionen men har varken lyckats förbättra vården eller kollektivtrafiken, säger Anna Rosén. Vi behöver ett maktskifte inte bara i Göteborg, utan även i VGR, avslutas pressmeddelandet.


Fakta

Soraya Post, föddes den 15 oktober 1956 i Göteborg. Hon är en svensk politiker (Feministiskt initiativ) och före detta ledamot av Europaparlamentet.

Soraya Post, tillhör minoriteten Romer och där gruppen Resande. Hon har många års erfarenhet av arbete som strateg för mänskliga rättigheter med fokus på Romers rättigheter i Sverige och Europa. Hon har många strängar på sin lyra men har bland annat funnits med som sakkunnig och expert i allt från EU-kommissionen. Hon har drivit frågan om mänskliga rättigheter på internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa), EU -parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya finns också med i det svenska Nätverket mot antiziganism på hemmaplan.

Mer att läsa
”Resande måste sluta med offertänkandet och ta ansvar för landet”
Soraya Post nummer ett på Feministiskt Initiativs EU-lista

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS