DIKKO är ett magasin som erbjuder ytor för diskussioner och reflektioner kring det vi skriver om. Därför har DIKKO några kommentarsregler som alla måste följa.

DIKKO tillåter INTE

Hot och hat:
På DIKKOs sociala medier råder nolltolerans mot hot och hat, oavsett var det riktas. Vi på DIKKO förstår att vissa ämnen kan väcka starka känslor, och att alla inte kan tycka lika, men kommentarer som sprider hot och hat kommer att raderas.

Förtal och skvaller:
DIKKO har nolltolerans gällande förtal och kommentarer som innehåller spekulationer, ryktesspridningar och skvaller om privatpersoner kommer att tas bort. Detsamma gäller kommentarer som innehåller privata uppgifter.
DIKKO tillåter inte namnpubliceringar som bryter mot DIKKOs egna publicistiska beslut. Det innebär att om ansvarig utgivare har bestämt att DIKKO inte publicerar namnet på en misstänkt, anklagad eller dömd person så gäller det även i kommentarsfältet.

Hets mot folkgrupp:
Nolltolerans råder för hets mot folkgrupp. DIKKO värnar om människors lika värde oavsett etnicitet, nationalitet, tro, sexualitet eller könstillhörighet. Därför kommer kommentarer som innehåller nedsättande generaliseringar att raderas.

Personpåhopp:
På DIKKOs sociala medias konton tillåts inte personpåhopp, varken mot personer i inläggen eller kommentarsfälten. DIKKO vill bidra till att skapa ett bättre klimat på nätet och kommentarer som inte skiljer på sak och person kommer att tas bort.
DIKKO tillåter inte avhumaniserande kommentarer. Därför är det är inte tillåtet att skriva kommentarer om att någon enskild person eller grupp, i vår rapportering eller i kommentarsfältet, exempelvis inte förtjänar att leva, är värdelös, ett avskum eller ohyra. Det samma gäller olika former av emoji eller GIFs vars syfte är att uttrycka en negativ åsikt.

”Off-topic”:
DIKKO vill bidra till att främja dialogen på sociala medier och DIKKO accepterar därför inte kommentarer som inte håller sig till ämnet för inlägget. Detta gäller även kommentarer som försöker leda in på ett annat spår. DIKKO tar sig därför alltid rätten att ta bort kommentarer som inte håller sig till ämnet.

Kampanjande och spam:
För att främja dialogen på sociala medier godkänner DIKKO inte kommentarer som består av kampanjande eller spam. Uttryck gärna dina egna tankar om ett ämne, men använd inte kommentarsfältet som en megafon för olika budskap, det kan du skriva i din egen status.

Länkar och bilder:
DIKKO tillåter inte kommentarer som innehåller externa länkar eller bilder (inklusive GIFar). Det gäller även om du anser att källan är pålitlig och länken säker. DIKKO har tyvärr inte möjlighet att kontrollera säkerheten eller upphovsrätten.  
DIKKO rekommenderar att man använder källhänvisningar. För att göra diskussionen konstruktiv vill vi att påståenden underbyggs med fakta och källor, till exempel med länk till källan. Om du hävdar fakta och inte kan visa var informationen kommer ifrån kan din kommentar komma att raderas. Vi tillåter däremot inte ren länkpostning utan sammanhang.

Går du över gränsen:
Följer du inte våra regler eller om du trots upprepad varning går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier.
Om någon stör/förstör/skapar dålig stämning är det redaktionens uppgift och ansvar att stoppa det/de som inte följer reglerna.

DIKKO följer BBS-lagen:
Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta. BBS-lagen innebär att DIKKO löpande måste ta bort inlägg som innehåller

  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografi
  • olaga våldsskildring
  • upphovsrättsintrång
  • olaga hot
  • olaga integritetsintrång, och
  • offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS