DIKKO youtube

När jag går över floden – Sonny Carlsson

Magasin DIKKO youtube har bland annat föreläsningar, berättelser, musik och annat som rör resande/romer och nationella minoriteter på en Youtube-kanal. Kanalen är under uppbyggnad och kommer fyllas på allt eftersom. Musiken som produceras är ett sätt att förmedla […]