Dikko +PLUS | Intervju med utbildningsminister Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)
Utbildningsminister Anna Ekström

Ett femtiotal människor samlades igår på ett bibliotek i Malmö för att hedra offren från Förintelsen. Ett arrangemang som Romska Rådet Malmö arrangerade med fokus på den Romska Förintelsen. De romska talarna på minnesstunden talade samma språk, de talade om romerna någon gång skulle få upprättelse för sina offer. Skulle de finna ro så måste de inkluderas i begreppet och satsningarna om Förintelsen. De vill inte längre acceptera att regeringen upprätthåller en föråldrad antiziganistisk diskurs som förminskar, förnekar och försummar romska offer genom att inte ge dem samma dignitet som de judiska.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Intervju med utbildningsminister Anna Ekström (S) – Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Idag inkluderas inte romer i begreppet ”Förintelsen” de hamnar därför i skymundan i satsningar om just Förintelsen. Ett exempel på detta är den kommande Internationella Förintelsekonferensen som ska vara i Malmö nästa år, där det fortfarande är oklart om de romska berättelserna ska få finnas med. Temat antisemitism redan är spikat.

Människorna i publiken på biblioteket såg förbryllade ut när de romska aktivisterna berättade om att det inte var klart att romerna skulle vara med. De flesta trodde nog att allt redan var klart, att romer skulle ges samma dignitet som judarna och vara inkluderade i begreppet Förintelsen.

Varför skulle regeringen göra en distinktion på dessa två grupper?

Sen hände något som publiken inte förväntade sig, utbildningsministern Anna Ekström antog scenen. I sitt anförande bekräftade hon allt som romerna hade problematiserat under minnesstunden. Trots att det inte finns någon forskning eller vetenskaplig grund för att göra en distinktion mellan judar och romers utsatthet så valde utbildningsministern att göra just det. Hon öppnade sitt tal med att säga:

Vi har samlats här idag för att minnas det romska folkmordet under förintelsen.


Hon vägrade förknippa romer med Förintelsen utan fortsatte betona ordet folkmord under hela sitt tal, något som upprörde publiken. Utbildningsministern berättade vidare att hon tycker att det är viktigt att lyssna på romer och deras behov.

Jag ser att hon har hört det vi sagt, men lyssna har hon verkligen inte gjort, undrade Dolores Andersen, en av talarna på minnesstunden.


Vi gjorde en intervju med utbildningsministern efter hennes tal där vi ställde dessa frågor.

I ditt tal så gjorde du distinktionen ”Förintelse på judar, folkmord på romer”. Min naturliga fråga blir då, varför kan inte romer ingå i begreppet Förintelsen, undrade vår reporter Dusan Marinkovic.

Jag väljer att använda mig av de begrepp som gängse inom forskningen och när jag gör det så gör jag ingen åtskillnad i betydelsen eller graden av lidande eller övergrepp. Utan det är de gängse begrepp som forskningen använder som jag använder mig av, svarade utbildningsministern.


Vet du vad det är för forskning du använder dig av för att styrka denna distinktionen?

Jag kan inte göra en redogörelse för det här och nu. Utan framför allt har jag förlitat mig på det underlag som lagts fram och framför allt är det forum för levande historia som gör en sammanställning av den, svarar utbildningsministern.

Vidare i talet berättade utbildningsministern om det kommande arbetet med den internationella Förintelsekonferensen i Malmö som ska sätta sin prägel på arbete med frågan. Hon hade ett viktigt meddelande och berätta för publiken.

Jag kan idag meddela att vi i den svenska delegationen kommer att inkludera romska företrädare. Det är inte konstigt, romska företrädare är en del av Sverige, sa utbildningsministern.


I intervjun berättar hon dock att hon ännu inte vet huruvida några romer ska inta talarstolen. Utbildningsministern meddelar även i sitt tal att hon och regeringen vill åter bekräfta Stockholmsdeklarationen på konferensen. Deklarationen är ett svenskt initiativ som ett trettiotal stater skrivit under där de åtar sig att arbeta med Förintelsefrågan. I deklarationen nämns inte romer med namn en enda gång och ordet antiziganism finns inte med. Deklarationen fokuserar mesta på Förintelsen av judar och motverkande av antisemitism.

Utbildningsministern påpekar dock i intervjun efter talet att hon inte hade några planer att revidera Stockholmsdeklarationen i syfte att den ska vara i linje med vår tid och mer inkluderande för romer.

I Stockholmsdeklarationen görs en distinktion mellan romer och judar som gör att romer hamnar i skymundan enligt romska aktivister. Finns det några planer från regeringens håll att revidera deklarationen och inkludera romska Förintelsen och antiziganism, undrade vår reporter Dusan Marinkovic.

Jag får nog återkomma i de frågorna. Min inställning är att historia ska vara en angelägenhet för forskarna. Jag är skeptisk till historieskrivning som i stor utsträckning beslutas av politiker. Men jag är också medveten om att historieskrivningar inte går att göra i ett vakuum. Det finns alltid en politisk kontext, men som svar på din fråga så ser jag inte idag en plan på politiska initiativ för nya definitioner, svarade utbildningsministern.


Utbildningsministern sa dock att arbetet med Förintelsen av romer och antiziganism går hand i hand. Det är här det hela blir paradoxalt. För om Förintelsen av romer och antiziganism går hand i hand så borde det vara naturligt att antiziganism finns med på dagordningen på en konferens om Förintelsen. Det borde vara ännu mer givet att antiziganism finns med i Stockholmsdeklarationen som är ett vitalt dokument i arbetet. Det mest skrämmande är att utbildningsministern talar om forskning som en anledning till att man gör en distinktion mellan romer och judar men hon kan inte hänvisa till forskningen. Romerna menar att det inte finns någon trovärdig forskning som kan styrka en distinktion. Judar och romer utrotades på samma grunder, dem utrotades baserat på etnicitet och därför bör man behandla dessa grupper på samma sätt.

Jag skulle vilja se gedigen forskning som säger att romer inte utsattes för Förintelse. Det finns ingen sådan forskning, det finns bara politiska viljor. Och dessa drivs på bekostnaden av vårt folks lidande, menade Dolores Andersen, talare på minnesstunden.


Vi har vänt oss till Anna Ekström för svar om vilken forskning hon använder sig av. Tills dess vore det bäst om utbildningsministern höll sig till de orden hon nämnde i slutet av sitt tal.

Det här är viktigt. Det är viktigt i en tid där vi ser hur makthavare blandar åsikter med fakta, fördomar med vetenskap. Då är det viktigt att ha koll på kunskaperna.

Dusan Marinkovic,
Dikko Malmö|Dikko +PLUS
malmo@dikko.nu