27 januari minnesdagen för Förintelsens offer. Vi får aldrig glömma!

pixabay

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det var den 27 januari 1945 som fångarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades. I Sverige har sedan 1999 den 27 januari varit varit en nationell minnesdag.

2005 deklarerade Förenta Nationerna 27 januari som en internationell minnesdag då de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism samlas för att hedra Förintelsens offer.

De tolv år nazisterna satt vid makten i Tyskland mördades cirka sex miljoner judar, resande/romer, homosexuella, människor med funktionsvariationer och oliktänkande.

Nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 vilket innebar att situationen för resande/romerna förändrades. Resande/romer klassades som ”främmande raselement” och ansågs som ett hot mot nazisternas vision om ett ”ariskt”, ”rent” och ”sunt” tyskt folk. Raslagarna från 1935, de så kallade Nürnberglagarna, drabbade många och där ibland resande/romer.

Förintelsen, resande/romska röster måste få höras

Nürnberglagarna vilade bland annat på rasbiologiska idéer. Till att börja med var det en antisemitisk förordning men snart inleddes stora förändringar i samhället och livet för judar och de som ansågs tillhöra andra ”raser” än den tyska majoriteten blev till ett helvete.

Resande/romer fråntogs sina medborgerliga rättigheter och förbjöds bland annat att gifta sig med de så kallade ariska tyskarna. Att blanda raserna var emot de tyska idealen. Det skapades och infördes även andra lagar som direkt riktades mot resande/romer. Rasforskare i Tyskland menade att resande/romer var av ”naturen socialt mindervärdiga”.

”Om du vill överleva, gå på tå”. Låt det sjunk in en stund….

Sverige

Sverige var inget naivt och oskyldigt land, utan Sverige var en del av den rasism som föregicks av tyskarna. På hemmaplan såg Sverige till att upprätta ”tattarregister” och ”zigenarregister” så det skulle vara klart om vilka som skulle skickas till förintelselägren när tyskarna kom hit.

Sverige var det första landet i världen att inrätta ett rasbiologiskt institut där resande/romers-, samers-, judars-, homosexuellas- och/eller människor med funktionsnedsättningars skallar mättes och alla registrerades. Barn omhändertogs och sattes på barnhem och de vuxna steriliserades allt för att minska populationen av oönskade element i Sverige, och bland dessa fanns en stor andel resande/romer. Rasbiologin fick till följd att Sverige tvångssteriliserade 63 000 personer mellan 1935 och 1975.

1914-54 skapade Sverige ett inreseförbud för romer. Det innebar att de vita bussarna som Röda korset körde ner för att hämta folk från koncentrationslägren inte tog med resande/romer. De som av misstag kom med bussarna fick stiga av i Köpenhamn där de sedan skickas tillbaka till lägren.

Strukturell rasism i Sverige

Sverige backade upp bakom Schweiz i kravet på att tyskarna skulle sätta en ”J”-stämpel i judars pass, så att de svenska myndigheterna skulle kunna se vilka som var judar när tyskar reste in i Sverige och på så sätt kunde man skilja ut de som kunde misstänkas vilja söka asyl. Exakt hur många judar som avvisades vid den svenska gränsen på grund av denna ”J”-stämpel är okänt, men de som avvisades mötte ett grymt öde i det nazistiska Tyskland och det har vi i Sverige vår del i. 

Tumskruvarna drog åt allt hårdare med tiden. Att judarna gick mot en katastrof var inte svårt att förstå, och ändå fortsatte omvärlden att resa sina murar mot judiska flyktingar. Svensk statistik visar att efter Kristallnatten 1938 ansökte 1 750 tyskar om inresetillstånd till Sverige. Hälften av ansökningarna avslogs, de flesta avslag gällde judars ansökningar. Judar fick inte ens resa igenom Sverige till en garanterad fristad i ett annat land. Tyskarna fick däremot använda Sverige som transitland.

Förintelsens överlevare uppmanar alla resande/romer att göra motstånd!

Av de judar som fanns kvar i Tyskland när andra världskriget bröt ut likviderades 88 procent i de nazistis­ka dödslägren. När det gäller resande/romer är statistiken svårare att få fram. I många europeiska länder, förekom förföljelse av resande/romer långt före nazisternas maktövertagande 1933.

Det finns inga exakta siffror på hur många resande/romer som fanns i Europa vid tiden för andra världskriget. Det är också svårt att veta hur många resande/romer som mördades. Forskare är ändå överens om att närmare 500 000 resande/romer mördades, vilket var en betydande del av de romska folken.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Läs reportagen om ”Vår resa till Auswitch Birkenau” som handlar den resa far och son, Kurt och Tommy Magnusson, gjorde tillsammans.

Del 1
Vi fortsätter att gå och kommer till några ekar något som lever och växer. Det är helt otroligt hur mycket ingenjörskonst som är lagt på att effektivisera dödandet. Det var verkligen en industri. Det är så skrämmande hur effektivt dödandet var.

Del 2
Paniken växer och ångesten väller fram. Alla ägodelar slits ifrån en. Allt precis ALLT förlorar man på denna plats. Minsta protest eller uttryck för ångesten, av att vara så utlämnad renderar till svår misshandel eller omedelbar död, detta helt ursinningslösa våld kom från alla som jobbar på denna dödsfabrik.

 Del 3
Efter en stund började den ledsna känslan lätta, men då kommer tankar på döda släktingar. Far/farfar och mor/farmor och barn, där pappa/Kurt kunde varit en av de som funnits här, tillsammans med sin/vår familj som aska. Detta är en skrämmande tanke som ger allt det hemska som vi sett och upplevt ytterligare en dimension.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS