Strukturell rasism i Sverige

BiL

Den 9 oktober 1847 avskaffade Sverige, som ett av de sista länderna i Europa, den transatlantiska slavhandeln och kanske är det hög tid att erkänna att det fortfarande finns en strukturell rasism i Sverige.

Det man kan se är att slavhandeln är en grund till den strukturella rasism som fortfarande finns i vårt samhälle, trots att det gått 173 år sedan den förbjöds. Vi får heller aldrig glömma att Sverige var det första landet i världen att inrätta ett rasbiologiskt institut där resande/romers-, samers-, judars-, homosexuellas- och/eller människor med funktionsnedsättningars skallar mättes och alla registrerades. Rasbiologin fick bland annat till följd att Sverige tvångssteriliserade 63 000 personer mellan 1935 och 1975.

Europaparlamentet fördömer alla former av rasism, hat och våld och vill se handling

Carl von Linné var en fantastisk, beundrad och framstående vetenskapsman, men sällan nämns Linnés rasbiologiska arbete. Han delade inhumant upp människor i fyra olika raser, något som till stor del bidragit till den rasism som finns idag. Vår rasistiska historia handlar alltså inte bara slavhandeln mellan Västafrika och den västindiska ön Saint-Barthélemy även om kanske grunden lades där.

Att erkänna skillnader mellan de som är privilegierade och de som är under-priviligierade är grundläggande för att kunna se hur det påverkar den rådande strukturella rasismen.

Rasism formas utifrån samhällsklass

Ett exempel ur vår samtid är Khadija Mohamud, 23, som var på väg att vinna Matbloggsprisets när alla rösterna nollställdes. Den plötsliga ändringen upprör på sociala medier och många menar att beslutet är rasistiskt. 

Vi kan inte annat än att beklaga detta. Vi förstår hur det ser ut utifrån, säger tävlingens projektledare Ylva Vitorovic till Aftonbladet.

Den diskriminering, det förtryck och förakt som många utsätts för handlar om strukturer i vårt samhälle. Många resande/romer upplever den här formen av rasism i sin vardag. Det kan handla om att inte få ett jobb när etniciteten framkommer eller på andra sätt bli dömd på grund av sitt ursprung. Sverige har en lång och skamfylld historia när det gäller resande/romer.

Många resande/romer har blivit bortjagade från sina boplatser och barn har omhändertagits på grund av sin etniska tillhörighet. Resande/romer har utsatts för kränkningar och förföljelse inte minst i samband med rasbiologins kategoriseringar av oönskade grupper under 1900-talet. En struktur som tyvärr fortfarande finns kvar.

Rasismen i Sverige jämförbar med USA

Det är dessutom en struktur som alla hjälper till att upprätthålla, medvetet eller omedvetet. Vi i Sverige måste se att rasismen finns och att vi är en del i den, annars kommer rasismen aldrig att försvinna. Det är viktigt att vi alltid försöker agera antirasistiskt och hjälper till i kampen mot den strukturella rasismen genom att erkänna, synliggöra och säga ifrån när vi ser den oavsett vem det är som är utsatt för den. Mångfald är bra, och det är självklart viktigt att se till att personer inte diskrimineras på grund av sitt utseende eller sin etnicitet.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 248 340

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61