Nyheter| Europaparlamentet fördömer alla former av rasism, hat och våld och vill se handling

pixabay
  • Black Lives Matter, framhåller parlamentet, som också fördömer alla vit makt-rörelser
  • Ledamöterna fördömer med eftertryck George Floyds död och stöder fredliga demonstrationer
  • Rasdiskriminering och trakassering förblir vanligt runt om i EU
  • Sätt stopp för rasprofileringen inom straffrätten och garantera att polisvåld inte förblir ostraffat

Det finns ingen plats för rasism och diskriminering i våra samhällen, anser Europaparlamentet, som kräver att EU slår fast en stark hållning mot rasism, våld och orättvisor.

På fredagen antog Europaparlamentet en resolution som med eftertryck fördömer George Floyds död i USA, såväl som andra liknande dödsfall runt om i världen. Texten antogs med 493 ja-röster, 104 nej-röster och 67 nedlagda röster. Kammaren uppmanar de amerikanska myndigheterna att ta itu med den strukturella rasismen och ojämlikheterna och kritiserar polisens ingripanden mot fredliga demonstrationer och journalister, och president Donald Trumps provocerande retorik och hot om att sätta in armén.

Parlamentarikerna stöder de senaste massiva demonstrationerna mot rasism och diskriminering runt om i världen och fördömer den vita makt-rörelsen i alla dess former. De kritiserar också de inslag av plundring, mordbrand, vandalism och förstörelse av allmänna och privata egendomar som orsakats av vissa våldsamma demonstranter, men kräver samtidigt att det oproportionerliga användandet av våld och de rasistiska tendenserna inom rättsväsendet måste fördömas offentligt när och var det än förekommer.

Ledamöterna framhåller att det våld som får användas av brottsbekämpande myndigheter alltid måste vara lagligt, proportionerligt, nödvändigt och förekomma som en sista utväg, och insisterar på att överdrivet våld mot folksamlingar går emot principen om proportionalitet. Man betonar att polisbrutalitet och övergrepp inte får fortgå ostraffat och att alla medborgare har rätt att dokumentera inslag av polisvåld för att kunna använda det som bevis.

Sätt stopp för rasprofileringen, öka mångfalden inom polisen

Texten uppmanar EU och dess medlemsländer att sätta stopp för rasprofileringen och den etniska profileringen inom brottsbekämpningen, i åtgärder mot terrorism och i invandringskontroller. Ny teknik på detta område får inte diskriminera etniska minoriteter, tillägger den.

Polisen och de brottsbekämpande myndigheterna måste föregå med gott exempel när det gäller anti-rasism och antidiskriminering och bör därför förbättra utbildningarna för att garantera det. Resolutionen efterfrågar också en större mångfald inom polismyndigheterna.

Historiska europeiska brott mot mänskligheten

Europaparlamentet framhåller att både EU:s institutioner och medlemsländer offentligt bör erkänna tidigare orättvisor och historiska europeiska brott mot mänskligheten, som begåtts mot svarta och mörkhyade personer och romer. Kammaren understryker också att slaveri utgör ett brott mot mänskligheten.

Kampen mot diskriminering inom alla områden måste vara en prioritering för EU, enligt texten, som uppmanar EU-ländernas representanter i rådet att slutföra förhandlingarna om det övergripande direktivet om icke-diskriminering, som har varit blockerat sedan kommissionen föreslog det 2008.

Yttrandefrihet skyddar inte rasism och främlingsfientlighet

Resolutionen understryker avslutningsvis att rasistiskt och främlingsfientligt språkbruk inte omfattas av yttrandefriheten. Ledamöterna beklagar att extremistiska och främlingsfientliga politiska krafter runt om i världen allt oftare snedvrider historisk, statistisk och vetenskaplig information och använder en symbolism och retorik som starkt påminner om totalitär propaganda, med inslag av rasism, antisemitism och hat mot minoriteter, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu