nyheter

Ett förbud mot rasistiska organisationer

Regeringen beslutade den 4 juli 2019 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att överväga ett förbud mot rasistiska organisationer (se dir. 2019:39 och 2020:134).Kommittén har antagit namnet Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer.Kommittén […]

nyheter

Framgång för DO i EU-domstolen om diskriminering

EU-domstolen har i en dom konstaterat att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning så länge motparten förnekar att diskrimineringen har skett. Frågan har aktualiserats när DO drev ett mål i […]

nyheter

Avhandling om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag

Sexism och rasism på läkarutbildningen visar sig framförallt i upprepade små och till synes obetydliga handlingar som – avsiktligt eller oavsiktligt ­– förmedlar ringaktning och exkludering av kvinnliga studenter och studenter tillhörande en kulturell eller […]

nyheter

Många skandalerna kring EU:s gränspolis

Efter de många skandalerna med EU:s gränspolis Frontex, som internationella medier rapporterat om, hörs nu krav från flera håll om att Frontex chef Fabrice Leggeri måste avgå. Leggeris avgång har länge varit ett krav från […]

nyheter

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet

I  opinionsundersökningen anser över hälften att EU ska bekämpa våld och terrorism. När det kommer till vilka värderingar som EU bör försvara, är det mest populära svaret bland såväl svenskar som övriga EU-medborgare att ”försvara […]

nyheter

Amanda Lind och Åsa Lindhagen uppmärksammade Förintelsens minnesdag

Amanda Lind och Åsa Lindhagen uppmärksammar Förintelsens minnesdag den 27 januari med en minnespromenad tillsammans med företrädare för Judiska Centralrådet, Föreningen Förintelsens överlevare i Sverige och den romska organisationen É Romani Glinda. Tillsammans med bland […]

reportage

Vardagsrasismen tar över vår vardag

Jag tillhör Resandefolket och har arbetat med barn och tonåringar större delen av mitt liv. Jag har både blivit utsatt för- och sett den generella och strukturella rasism som ibland kommer till uttryck i vardagsrasismen […]

nyheter

Hatbrottsmotiv bakom var femte brott

En femtedel av alla som utsatts för brott enligt Nationella trygghetsundersökningen 2019 uppger att det fanns ett hatbrottsmotiv. Det är också vanligt att det finns fler än ett hatbrottsmotiv. Det visar en ny fördjupningsstudie om […]