Samordning för att utveckla arbetet mot rasism och för mänskliga rättigheter

pixabay

Malmö stad följer policyn för mänskliga rättigheter och har ett långsiktigt och ständigt pågående arbete inom området. Det arbetet har nu utretts med syftet att se över om staden kan kraftsamla och förbättra samordningen i frågorna. Utvecklingsarbetet framöver sker i dialog med nämnder och bolag för att i samarbete utveckla planering, uppföljning, analys utifrån principerna i policyn för mänskliga rättigheter.

Källa: mynewsdwsk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

För stadens fortsatta arbete mot rasism och för mänskliga rättigheter krävs det att kommunens samtliga nämnder och bolag deltar i utvecklingen, uppföljningen och skapar förutsättningar för att utveckla kommunens verksamheter för att på bästa sätt anpassa arbetet till staden och Malmöbornas behov. Till exempel arbetar redan många nämnder och bolag med olika former av dialogmodeller för att inkludera Malmöborna i beslutsprocesser, det arbetet behöver fortsätta utvecklas för att öka representationen och inkludera grupper som har svårare att göra sin röst hörd.

Kommunstyrelsen samordnar det arbetet som görs i nämnder och bolag och förstärker arbetet ytterligare med stöttande, kompetensutvecklade insatser och utvecklingsinsatser för staden. Det kan bland annat röra sig om att stadskontoret stöttar förvaltningar i utvecklingen av verksamhetsnära arbetssätt och införandet av en digital plattform för stadens förvaltningar för frågor om mänskliga rättigheter.

– Arbetet för mänskliga rättigheter och mot rasism är prioriterat i Malmö och ambitionen är att det ska vara systematiskt, metodiskt och långsiktigt. Efter en närmre uppföljning av hur staden arbetar med mänskliga rättigheter och mot rasism, ser vi behovet av att kraftsamla genom samordning, utveckling av metoder, arbetssätt och uppföljning. Vi vill skapa förutsättningar för hela staden att utveckla sitt arbete, säger Amani Loubani (S), kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Malmöbornas engagemang för mänskliga rättigheter och kampen mot rasism är omfattande och inspirerande. Den fantastiska drivkraft som finns i Malmö leder oss framåt för att skapa samarbeten och dialoger. Hela stadens organisation arbetar outtröttligt för att Malmö ska vara en stad där alla alltid inkluderas och accepteras, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS