Språket

Unga stödjer språkens bevarande

För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, […]

Demokrati

Modersmål i grundskolan i Skellefteå kommun

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning, står det på Skellefteå kommuns hemsida. Det finns två kursplaner för dessa språk: · Modersmål […]

Demokrati

#valet2022| Västra Götalandsregionen vill behålla och utveckla minoriteternas språk och kultur

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik […]

Demokrati

#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Och först ut är Vänsterpartiet. Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Vänsterpartiet har genom […]

nyheter

Bli en kugge i Magasin DIKKOs maskineri

DIKKO ÄR MAGASINET SOM VILL FÖRMEDLA ETT RESANDE/ROMSKT PERSPEKTIV I NYHETSVÄRLDEN OCH SPRIDA KUNSKAP OM MINORITETEN ROMER OCH NATIONELLA MINORITETER Har du ett tips? Skicka e-post till redaktionen@dikko.nu Om du vill vara anonym så går det […]

Demokrati

DIKKO kommer sätta minoritetspolitiken i fokus inför valet

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus inför valet genom att ställa frågor till politiken. Vi kommer kontakta partier lokalt och regionalt för att få svar på vilket sätt minoritetspolitiken […]

nyheter

Europarådet vill att Sverige ändrar diskrimineringslagen

Sverige uppfyller inte sina internationella åtaganden i minoritetsspråksstadgan om man inte förbjuder språkdiskriminering i lag, menar Europarådet. Europarådet kritiserar i sin rapport hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.   Europarådet menar bland […]

nyheter

Kortfilmer som ska sprida kunskap om nationella minoriteter

Göteborgs stad lanserar två animerade informationsfilmer som enkelt ska förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och de handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor.  Filmerna är drygt 4 minuter långa, den ena vänder sig till tjänstepersoner i Göteborgs stad och […]

nyheter

Nu finns lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta minoritetsspråken

Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska. Du hittar lagtexterna i högra spalten på minoritet.se hemsida Översättningar till romani kaale, resanderomani, lulesamiska, pitesamiska, […]

nyheter

Halmstads kommuns ansvar gentemot nationella minoriteter förtydligas i riktlinje

Halmstads kommuns ansvar förtydligas i en riktlinje för arbetet gällande nationella minoriteter och minoritetsspråk. Riktlinjen antogs på kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling på tisdagen och ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Vad som […]

nyheter

Isof har lagt 81 förslag som ska rädda minoritetsspråken

Regeringen har fått in ett handlingsprogram med 81 förslag för att rädda fyra av Sveriges nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli och romani. Det är institutet för språk och folkminnen, Isof, har inkommit med förslaget. Det föreslås bland […]