Demokrati

Grundutbildningen i minoritetslagstiftningen

Lyssna till kulturministern och de representanter från förvaltningsmyndigheter och nationella minoriteter som berättar varför det är viktigt att ta del av utbildningen. Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget lanserar nu en digital webbutbildning ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”. Representanter […]

Nyheter

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

På Länsstyrelsen i Stockholms hemsida kan man läsa att det sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och […]

Nyheter

Minoritetspolitikens utveckling under 2021

Länsstyrelsen har nu släppt uppföljningsrapport av året 2021 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Minoritetspolitikens utveckling år 2021. I rapporten följer Länsstyrelsen upp och analyserar utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet […]