Demokrati

Den infekterade debatten om modersmålsundervisning

Titt som tätt blossar debatter om modersmålsundervisning upp. Oftast i kölvattnet av något politiskt parti eller debattörs utspel om saken. Att försöka navigera genom skogen av argument kring modersmålsundervisningens vara eller inte vara lämnar dock […]

Demokrati

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser […]

Debatt

Varför finns inte resande/romer med i det politiska finrummet?

Jag har nu under de senaste dagarna reflekterar över resande/romers politiska representation. Bland annat så kom frågan upp i paneldebattserien Contributors a Collaborative Partners to make the Social, Cultural, and Political Legacy of the 1971 […]

Demokrati

Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras: en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning. […]

Demokrati

#valet2022 | Kulturdepartementet svarar på frågor om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska […]