nyheter

Sverige rapporterar om minoritetspolitiken till Europarådet

Regeringen skickar återkommande rapporter till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och språkstadgan. Du kan även gå in på minoritet.se för att […]

nyheter

Nyhetsnotis Region Dalarna nationella minoriteter

”År 2030 ser vi ett Dalarna som under det senaste decenniet genomgått en stor omställning. Ett aktivt och nyskapande arbete för ett hållbart Dalarna har stärkt länets attraktivitet och konkurrenskraft, och gjort det ännu bättre […]

Demokrati

#valet2022| Moderaterna vill stärka de nationella minoriteternas rättigheter

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Från starten var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit […]

Demokrati

Uppsala kommun har varit en utvecklingskommun för romsk inkludering

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Uppsala kommun håller samråd med samtliga nationella minoriteter och vill ha en god och öppen […]

Språket

Språkvårdsseminarium i romska/romani 2021

Den 31 maj 2021 hålls det tolfte språkvårdsseminariet i romska, denna gång i digital form. Nu är anmälan öppen! Det årliga språkvårdsseminariet i romska har funnits sedan 2008. Förra årets seminarium ställdes in med anledning […]

nyheter

Historisk beslut: Malmö stad fälls i Förvaltningsrätten för utebliven samråd med nationella minoriteter.

Nina Jakku reagerade, tillsammans med flera andra, på att Malmö stads Grundskolenämnd när de beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy […]

Demokrati

#valet2022 | Stockholms stads minoritetspolitik

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Moderaterna i Stockholms stad vet att romer är en grupp som är särskilt utsatt i […]

Demokrati

Positivt att språk som diskrimineringsgrund ska utredas

Häromåret kom europarådet senaste granskning av svenska statens arbete med de fem nationella minoriteterna. En av de rekommendationer som återfinns i rapporten är att Sverige måste se över sin diskrimineringslagstiftning, och särskilt införa språk som […]

Demokrati

Den infekterade debatten om modersmålsundervisning

Titt som tätt blossar debatter om modersmålsundervisning upp. Oftast i kölvattnet av något politiskt parti eller debattörs utspel om saken. Att försöka navigera genom skogen av argument kring modersmålsundervisningens vara eller inte vara lämnar dock […]

Demokrati

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser […]