E-böcker på romani chib och samiska – nu lanserar vi läsappen Bläddra!

Nu kan alla i landet läsa e-böcker på romani chib och samiska. I dag släpper Kungliga biblioteket (KB) Bläddra, som är en app med litteratur på språken. Tjänsten är en del i KB:s satsning på biblioteksverksamhet för Sveriges nationella minoriteter.

Bläddra går att ladda ner till mobiler och surfplattor och är helt kostnadsfri för användaren. Den som vill läsa e-böckerna behöver inte heller skapa något konto eller logga in.

Vi är glada över att kunna presentera den här första versionen av läsappen Bläddra. Vår förhoppning är att den som talar något av de romska eller samiska språken ska ha stor glädje av den. Dessutom är appen ett stöd för biblioteken, som kan använda den i sitt läsfrämjande arbete, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan på KB.

I slutet av förra året fick KB ett regeringsuppdrag som innebär en satsning på Sveriges nationella minoriteters biblioteksverksamhet. Det omfattar de fem minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Redan innan KB fick uppdraget pågick arbetet med Bläddra som ett pilotprojekt där fokus var e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen ska innehålla litteratur på samtliga fem nationella minoritetsspråk.

Ett projekt i god samverkan

Samverkan har varit en ledstjärna under hela arbetet med att ta fram appen. Projektet har exempelvis haft en referensgrupp, där alla viktiga vägval har förankrats. Referensgruppen består av representanter för alla nationella minoritetsspråk, för regional biblioteksverksamhet och för myndigheter som arbetar med språken.

Bläddra visar tydligt vad vi kan åstadkomma genom god samverkan, inom biblioteksvärlden men också med andra aktörer. Samarbetet med de nationella minoriteternas organisationer och bokförlagen har exempelvis spelat en avgörande roll. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att främja läsning på de nationella minoritetsspråken, säger Oskar Laurin.

Vid lanseringen innehåller Bläddra cirka 50 boktitlar, som nu för första gången blir tillgängliga som e-böcker. Tidigare har det inte funnits någon digital utgivning på varken romani chib eller samiska.

Börja använda Bläddra!

Mer information och grafiskt material
Arbetar du på bibliotek eller i en annan organisation där du vill sprida information om Bläddra? På vår informationssida om appen finns webbilder för nedladdning och affischer för utskrift. Där hittar du även vanliga frågor och svar samt instruktioner för användning.

Fakta: Sveriges nationella minoriteter
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samer är dessutom erkända som urfolk. De fem nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Enligt bibliotekslagen ska det svenska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. En del i det är att erbjuda litteratur på minoritetsspråken, avslutas pressmeddelandet.

Läs mer om KB:s uppdrag för att främja de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet

Kontaktinformation
Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan
oskar.laurin@kb.se

070-007 30 66


Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning.

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn.