SD dömer ut minoriteten romer på grund av individers agerande

DIKKO kollage

Sverigedemokraterna valde att inte delta på RIKC:s informationsmöte under sammanträdet den 24 april i fritidsnämnden.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist
Källa: mynewsdesk.com och regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

De motiverar sitt beslut med:
– Att RIKC kommer hit för att prata om romers rättigheter blir bara provocerande efter allt som rapporterats – de borde i stället ägna sin tid åt att integrera sina medlemmar i samhället, säger Anders Olin (SD).

Men än så länge har vi en minoritetslagstiftning i Sverige som ska tillvarata minoritetsrättigheter. Och om man läser på regeringens hemsida så kan man se att det skyddet handlar om:
Grunden för skyddet för de nationella minoriteterna är två Europarådskonventioner som Sverige ratificerat: ramkonventionen och språkstadgan. Sverige har genom ramkonventionen åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder för att inom alla områden av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan nationella minoriteter och den övriga befolkningen. De grupper som är nationella minoriteter har olika bakgrund, kultur och historia men gemensamt är att alla har långvarig historisk närvaro i landet. Varje person har rätt att välja om den identifierar sig som nationell minoritet.

SD Malmö har som enda parti varit emot att Malmöstyret ger kommunala bidrag till RIKC med motiveringen:
– Att få bidrag är ingen rättighet, därför anser vi att denna organisation med sin interna problematik inte ska uppbära kommunala bidrag, menar Anders Olin (SD).
– En organisation som uppenbarligen har stora interna problem bör inte ha en skattekrona i bidrag, fortsätter Anders Olin.

Det SD missar är att det är inte RIKC i Malmö som har agerat felaktigt utan det är individer som arbetat på RIKC. SD som parti borde tycka att det viktigt att skilja på person och grupp/parti/minoritet eftersom de själva har haft en del interna problem och skandaler med individer i partiet. Med det resonemanget skulle de inte heller ha några bidrag.

Men ingen kan ansvara över alla individer i gruppen, vare sig det är ett parti eller en minoritet. Sen får var och en tycka vad de vill. Grundtanken med demokrati är att vi som är medborgare eller bor i ett land ska ges möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. En annan viktig demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det är också viktigt att man i en demokrati ska kunna tycka och tänka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Så att utesluta ett parti för att individer har rasistiska åsikter är inte rätt, men det är inte heller rätt att utesluta eller utestänga en hel minoritet för att det finns individer som tagit felaktiga beslut.

Så att SD dömer en hel en hel arbetsplats och en hel minoritet känns lite förmätet om man ser till SD:s egen historia av människor som betett sig illa eller har gjort fel. De om något parti bör inte döma en helhet för enskilda individers agerande. De flesta i minoriteten romer är laglydiga medborgare som gör sitt bästa att leva sina liv, precis som alla andra.

Det är viktigt att förstå att vare sig resande eller romer är kriminella eller utnyttjar systemet för att sko oss själva. Vi arbetar, betalar skatt och bidrar precis som de flesta alla andra i det här samhället. Så att döma ut en hel grupp på grund av enskilda individers agerande kan vara början till nåt som kan bli mycket farligare. Sen kan man tycka att SD, som ett demokratiskt valt parti, kanske inte är riktigt rätt parti att att kasta sten där de sitter i sitt lilla glasslott. Slottet är inte direkt gjort av armerat glas.

Fakta

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Samerna är också ett urfolk. Målet för politikområdet är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken.


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS