Kultur

RKFKT samlar in romska berättelser

Föreningen romer, kultur, fritid, kunskap och tolerans samlar in romska berättelser (både genom träffar och digitalt) från romer själva. Det kan vara en kort eller lång berättelse ur livet eller en fiktiv berättelse som är […]

nyheter

Bli en kugge i Magasin DIKKOs maskineri

DIKKO ÄR MAGASINET SOM VILL FÖRMEDLA ETT RESANDE/ROMSKT PERSPEKTIV I NYHETSVÄRLDEN OCH SPRIDA KUNSKAP OM MINORITETEN ROMER OCH NATIONELLA MINORITETER Har du ett tips? Skicka e-post till redaktionen@dikko.nu Om du vill vara anonym så går det […]

Kultur

Selmas saga, en julkalender på romani

Det finns en romsk versionen av Julkalendern på svtplay. I Selmas saga finns en bok som visar vägen till Tomtens rike! Årets julkalender är ett riktigt magiskt juläventyr – med snö och allt!  Åttaåriga Selma […]

nyheter

Jobb: Utvecklingsledare till Romano center i Väst

Arbetsbeskrivning Utvecklingsledaren arbetar nära enhetschef och övriga medarbetare i verksamheten och ska vara en god representant för centret både externt och internt i staden. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för metodutveckling, omvärldsbevakning och andra administrativa […]

nyheter

Uppsala stärker insatsen för minoriteten romer

På Uppsala kommuns hemsida står det att de har under flera år arbetat med förstärkta insatser för den nationella minoriteten romer. Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information […]

nyheter

Arvsfondsprojekt som rör nationella minoriteter

Allmänna arvsfonden ger stöd till flera projekt som rör Sveriges nationella minoriteter. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns […]

reportage

Sunita Memetovic skriver om Europas romer och pandemin

Det finns en stor oenighet om EU:s nya migrationspolitik. Svenska politiker står i vissa frågor långt ifrån varandra om hur EU:s framtida asyl- och migrationspolitik ska se ut. EU-kommissionen antog i oktober 2020 en ny tioårsplan […]

Språket

Språkseminarium “Romani i fokus 2020” via zoom

Språkseminarium har som mål och syfte att främja olika romska varieteter. I år är temat: TACK. Nedan hittar du länkar och nummer för att delta. Vi kommer uppmärksamma och tacka olika individer och organisationer som […]