Kultur

“Utan hus, utan grav” en film om en romsk gravplats

Den romska minoriteten har inga gamla ruiner, ingen geografisk plats eller en helig bok som knyter dem samman. Trots att de är Europas största minoritet finns det inte många synliga spår av dem, och det […]

nyheter

Alekzander är registrerad som Rom i sin sjukjournal

Alekzander Karlsson var på en vårdcentral i Eskilstuna under 2017 och bad att få se in journal eftersom han ville göra en uppdatering till Försäkringskassan. När han läste sin journal ser han att läkaren har […]

nyheter

Ytterligare 13 folkbibliotek utsetts till romska läsambassader

I en andra ansökningsomgång har ytterligare 13 folkbibliotek utsetts till romska läsambassader, i det initiativ Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek tagit. Syftet är att stötta folkbiblioteken i sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. En […]

nyheter

Medborgardialog med samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar i Östersund

Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har enligt Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk vissa rättigheter till inflytande och delaktighet, information och myndighetskontakter, språk och kultur, förskola samt äldreomsorg. Östersunds kommun arbetar nu fram en […]

nyheter

Pandemin har pausat kommuners arbete med romsk inkludering

På hemsidan får Länsstyrelsen i Stockholm står det att arbetet med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland annat rådande pandemi och brist på ekonomiskt stöd. Samtidigt visar de […]

nyheter

Förebilder ska stärka unga romers identitet

I ett pressmeddelande berättas det om kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbetet är en del i Länsstyrelsen Stockholms nationella uppdrag att öka kunskapen om […]

nyheter

Radio Romano har intervjuat Edvin Rahmanovic som är ordförande för Romers och Resandes Förening i Blekinge.

“Romer som folkgrupp blir fortfarande stigmatiserade” säger Edvin Rahmanovic som är ordförande för Romers och Resandes Förening i Blekinge. Den 8:e april är det Romernas internationella dag, men på grund av pandemin kan den inte heller […]

nyheter

Nytt bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin – MUCF ska fördela 58 miljoner

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. Vi är stolta över att återigen få […]

nyheter

Halmstad utsedd till romsk läsambassad

I ett pressmeddelande meddelar biblioteken i Halmstad, med stadsbiblioteket i spetsen, har blivit utsedd till romsk läsambassad av Kulturrådet tillsammans med 16 andra bibliotek i Sverige. Det innebär att biblioteken särskilt ska arbeta med läsfrämjande […]