Kultur

Månadens bild: Foto från en fest

Magasin DIKKO kommer återkommande publicera foton för att uppmärksamma personer och händelser som går att härleda till minoriteten romer. Vid en fest har man samlats för att föreviga tillfället, och ställt upp sig för fotografering. […]

Blänkare

Hur kan SV stärka Sveriges nationella minoriteter?

Studieförbundet Vuxenskolan har en vision om att arbeta fram en nationell strategi för att långsiktigt arbeta främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom framförallt kultur och språk-revitalisering. Genom dialogsamtal […]