Insändare

En skildring av min uppväxt

I barndomen var skolgången på gott och på ont. Jag blev mobbad och fick ordet “tattare” kastat efter mig. Med tiden blev man äldre och lärde sig att ge igen. När våren var kommen stod […]

Insändare

Jag, en Hjälte ta mig fan

Det är inte bara personalen inom vården och hemtjänsten eller andra olika serviceyrken som är hjältar i denna tid. Nej, det är även jag och alla andra som snart suttit inne nästan i ett års […]

Insändare

Staten som gav oss namnet resanderomer

Resandefolket tillhöra Sverige nationella minoriteter. Det innebär vi finns i minoriteten romer. När staten bestämde att vi skulle tillhöra minoriteten romer ändrades vårt namn till resanderomer, vilket våra äldre aldrig kallat sig för. Ordet rom […]

Bild: Skåne Stadsmission
Insändare

Insändare | Utsatta romer i Malmö under Corona-tiden

Covid-19 har fått långtgående konsekvenser och Konjunkturinstitutets bedömning är att arbetslösheten redan under 2020 kommer att?överstiga?10 procent. Osäkerhet och risken att förlora?den egna och familjens försörjning? påverkar naturligt människor?i Sverige?starkt. Det kan? samtidigt vara värt […]

Insändare

Insändare| Mitt möte med resandefolket

Jag växte upp i Norrköping med en mor som var ensamstående mina första 10 år. Hon hade, och för all del har, ett stort hjärta och många gånger när jag vaknade fanns det en människa […]

Debatt

DIKKO| Söker skribenter

Är du intresserad av att skriva?Har du en fråga du brinner för?Har du en berättelse som du vill att andra ska få ta dela av? Sitter du på en intervju som du vill ska komma […]

Insändare

Insändare| Röst från vården, Tomas Larsson

DIKKO gjorde ett upprop på sin gillasida om att vi ville komma i kontakt med personer som arbetar inom vården och höra deras berättelse om det som händer i vårt samhälle nu. Frågan vi ställde […]