ledare

Pandemin ökar klassklyftorna

Det går knappt att skriva en ledare i dessa tider utan att avhandla pandemin. Vårt hopp sätts nu till vaccinet så vi kan återgå till det normala. Risken är att det gamla normala kommer vara […]

ledare

Till er alla, från oss alla önskar vi en God, Vit, Jul

Nu lackar det mot jul, vår svenska jul som är en mångkulturell historia med inspiration från många länder. Själva julfirandet förekommer i flera delar av världen med vissa variationer. Vår svenska jul är en härlig […]

ledare

Strukturell rasism i Sverige

Den 9 oktober 1847 avskaffade Sverige, som ett av de sista länderna i Europa, den transatlantiska slavhandeln och kanske är det hög tid att erkänna att det fortfarande finns en strukturell rasism i Sverige. Det […]

ledare

Ledare| Coronapandemin och barnfattigdomen

Skolan börjar snart runt om i landet och vi ska återgå till den grå vardagen igen. Coronapandemin påverkar alla, men de som blir mest drabbade är de barn som finns i familjer som är i […]

ledare

Ledare| Minoritetslagstiftningen 20 år. Enough is enough!

Det är befogat att rikta kritik mot den monumentala okunskap som är utbredd i majoritetssamhället om de svenska nationella minoriteterna. Generellt kan man säga att det handlar om ett osynliggörande av en betydande del av […]

ledare

Ledare| Sverige är “fullt”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson åkte ner till gränsen mellan Turkiet och Grekland och berättar för de desperata människorna att Sverige är ”fullt”. Inte ens sverigedemokraternas väljare kan tycka att det Åkesson gjorde var något annat än […]

ledare

Ledare| Vad är aktivism? Alltså aktivism på riktigt!

Aktivism är när människor och grupper gör aktiviteter för att påverka, göra motstånd mot eller förändra orättvisor i samhället. Jag läste någonstans att som resande/rom föds man till aktivist. Det håller jag inte med om, […]